Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Glädjande att Härnösand startar sjöfartsutbildningen – vi har ett stort rekryteringsbehov

Debattartikeln publicerades i Allehanda den 12 mars

I höstas tog vi emot ett fantastiskt glädjebesked om att Härnösand startar upp sjöfartsutbildningen igen. Nu gäller det att förvalta, bygga upp och utveckla de möjligheter man har att bli sjöfartsutbildningens norrländska nav.

Det finns ett glapp i beslutsfattares kunskap om hur viktig sjöfarten är för hela Sverige. Faktum är att 90 procent av alla varor till och från Sverige fraktas till sjöss. För Norrland är sjöfarten helt avgörande, för både näringsliv och industri med sin export av stål, järn och skog.

För att den svenska sjöfarten ska kunna växa, vara hållbar och konkurrenskraftig behöver kompetensförsörjningen till branschen stärkas och utvecklas. Sjöfarten har ett stort rekryteringsbehov såväl till befäls- som till manskapsyrkena. Behovet att rekrytera kockar, serverings- och städpersonal är också omfattande. Klarar sjöfarten inte av att tillfredsställa rekryteringsbehovet kan det på sikt få samhällsekonomiska konsekvenser både för Norrland och för hela landet.

Därför är det mycket glädjande att Härnösands kommun beslutat att åter starta upp sjöfartsutbildningen på gymnasienivå. Samtidigt innebär det ett ansvar från både bransch, skola och politiken att satsa och samverka för en attraktiv utbildning i världsklass. Härnösand har nu möjlighet att bli ett norrländskt utbildningsnav för sjöfarten med ett stort upptagningsområde omfattande hela Norrlands inland, men även från andra delar av landet eftersom utbildningen har ett så kallat riksintag.

Hur kan utbildningen stärkas och utvecklas? 

  • Sjöfarten genomgår fortlöpande en teknikförändring och därför behöver det kontinuerligt säkerställas att utbildningen är uppdaterad.
  • Vi vet att kvalitet attraherar nya elever. Samtidigt vet vi att kvalitet förutsätter en dialog mellan näringsliv och utbildningsarrangörer. Det blir därför helt avgörande att det finns personal med uppdrag att säkerställa att en sådan dialog blir löpande och långsiktig.
  • Att det finns ett tillräckligt antal utbildningsplatser är centralt för sjöfartens kompetensförsörjning. Lyckas Härnösand positionera sin sjöfartsutbildning finns stora möjligheter att elevantalet långsiktigt kommer att hålla en hög nivå. För att bli ett norrländskt utbildningsnav för sjöfartsbranschen är det viktigt att kunna erbjuda intresserade elever utbildningsplatser.
  • En långsiktig investering i utbildning lönar sig. Att investera i och utveckla sjöfartsutbildningen i Härnösand är en nyckel till att näringslivet ska kunna växa hållbart. Det måste vara en tydlig utgångspunkt för kommunens beslutsfattare. Dessutom är utvecklingstakten snabb och därför behöver utbildningarna vara stadda i ständig utveckling.

Inom sjöfartsbranschen finns ett stort engagemang för rekryteringsfrågan. Att ta till vara all den kompetens, energi och de möjligheter det innebär kan vara en stor fördel. Men även att föra en dialog och samverkan med industri och näringsliv för vilka sjöfarten är helt avgörande. Vi ser fram emot en sådan dialog.

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen
Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen
Anna Hedensjö, regionchef Svenskt Näringsliv

 

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.