Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Avtal om annan ersättning för övertid, förskjuten arbetstid etc.

Som medlem får du ta del av våra blanketter och mallar som är framtagna för att passa ditt företag. Dokumenten finns tillgängliga för att göra arbete med arbetsgivarfrågor så effektivt som möjligt. Här hittar du blanketter som gäller speciella avtal för ersättning av övertid med mera.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.