Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Turordningsregler

För att förbättra företagens konkurrenskraft – och på så sätt kunna skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen – krävs kompetent personal. Samtidigt behövs anställningstrygghet för att undvika godtyckliga uppsägningar.

För att tillgodose båda dessa behov arbetar Transportföretagen för att turordningsreglerna ska ta hänsyn till kompetens snarare än anställningstid. Med dagens system riskeras inte bara företagens långsiktiga konkurrenskraft, utan också en stor del av de yngre generationernas möjlighet att få fotfäste på arbetsmarknaden.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.