Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Konfliktregler

En konflikt orsakar alltid skada, exempelvis förlorade intäkter, för ett företag. Det är det som är hela tanken med konfliktreglerna. Risken för skada ska vara ett påtryckningsmedel. Men den svenska lagstiftningen saknar krav på att konfliktåtgärder skall stå i rimlig proportion till det som man vill uppnå, och den skada som blir följden.

Vi tycker att en konflikts omfattning och syfte ska stå i proportion till dess konsekvenser och dess effekter för företagen och samhället. Därför verkar vi för att det ska införas en proportionalitetsregel i svensk rätt.

Vi värnar kollektivavtalen. Deras ställning hotas av obegränsade konfliktregler. Allt fler företag ifrågasätter varför de ska sluta kollektivavtal när fredsplikten inte garanteras utan stridsåtgärder kan drabba företag med gällande kollektivavtal. Stridsåtgärderna är dessutom ofta oproportionerliga.

Kollektivavtal ska vara en garanti för arbetsfred. Det är inte rimligt att den arbetsgivare tecknat avtal med den fackliga motparten drabbas av strejk på grund av att facket har svårt att komma överens med en tredje part. Därför är vi motståndare till sympatiåtgärder på arbetsmarknaden.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.