Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Kollektivavtal & Företagsnära lösningar

På den svenska arbetsmarknaden regleras löner och allmänna anställningsvillkor huvudsakligen genom kollektivavtal. Dessa har på många håll kommit att bli allt mer komplexa, begränsande och svårlästa. Vi arbetar för att modernisera kollektivavtalen.

Ett kollektivavtal fyller viktiga funktioner för att lägga en bas för trygghet och förutsebarhet. Viktigt är dock att reglerna inte blir så många och detaljrika att de blir obegripliga eller hämmande för utvecklingen av företag och medarbetare. En utgångspunkt är att arbetsgivare och anställda själva ska kunna förstå vad som står i avtalet och det ska upplevas som rimligt av båda parter.

Regleringar i de centrala kollektivavtalen ska vara färre och enklare. De centrala kollektivavtalen ska också öppna möjligheter för de lokala parterna liksom enskilda anställda och företagare att själva komma fram till lämpliga villkor som passar just dem.

Med sådana kollektivavtal kombinerat med företagsnära lösningar skapas förutsättningar för livskraftiga företag och sunda villkor.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.