Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Säkerhetsföretagen

Ett medlemskap i Säkerhetsföretagen ger stora fördelar som arbetsgivare. Förutom expertstöd i bland annat arbetsrätt, tvisteförhandlingar och arbetsmiljöfrågor innebär ett medlemskap även hjälp vid arbetsrättsliga processer.

Har ditt företag hängavtal med Transportarbetareförbundet minskas både serviceavgiften till BYA, Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd och kostnaden för vissa avtalsförsäkringar om du istället blir medlem i Säkerhetsföretagen.

Som medlem i Säkerhetsföretagen bidrar du också till vårt arbete med att påverka säkerhetsbranschens förutsättningar. Genom Transportföretagen agerar vi både i debatten och som remissinstans vid utredningar och som medlem i Svenskt Näringsliv påverkar vi frågor som rör företagsklimat och fritt företagande.

Som medlem i Säkerhetsföretagen får du bland annat:

  • Rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från våra erfarna arbetsrättsjurister
  • Ständigt uppdaterad information om förändringar i t ex arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor via bl a hemsida
  • Förhandlingshjälp av våra regionala och centrala förhandlare
  • Hjälp med avtalstolkning
  • Biträde i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Rådgivning i miljö- och arbetsmiljöfrågor
  • Ett stort kursutbud inom till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och löneadministration
  • Rabatt på Avtalsförsäkringar

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.