Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Hämta mallar för lokal överenskommelse om korttidspermittering

Vi har uppdaterat våra mallar för lokala överenskommelser om korttidspermittering mot bakgrund av det nya förslaget om en ytterligare nivå med en arbetstidsminskning om 80 procent och löneminskning med 12 procent. Observera att statligt stöd enligt denna nivå i nuläget endast är aktuellt för perioden 1 maj – 31 juli 2020.

För det fall ni avser träffa lokal överenskommelse om korttidspermittering som delvis omfattar tid under maj – juli (och avser tillämpa 80 procent permittering) behöver ni fylla i två bilagor till den lokala överenskommelsen (bilagorna finns inkluderade i mallarna nedan). En bilaga som avser perioden då 80 procent korttidspermittering tillämpas, och en bilaga för annan period. I den lokala överenskommelsen anges hela perioden.

Exempel

Lokal överenskommelse om korttidspermittering tecknas för perioden 1 maj till och med 30 september 2020. Under perioden maj – juli kommer alternativ 4 i överenskommelsen (80 procent arbetstidsminskning) att tillämpas för vissa arbetstagare. En bilaga till överenskommelsen avser i detta fall perioden maj – juli och den andra bilagan avser perioden augusti – september. Berörda arbetstagare och gällande arbetstidsminskning ska således framgå i båda bilagorna.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.