Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Vad gäller vid gränskontroller?

Observera att informationen kommer att uppdateras kontinuerligt eftersom reglerna fortfarande ändras nästan varje dag och även är olika beroende på land. Vi gör vårt bästa för att försöka hålla den uppdaterad. 

Alla icke nödvändiga resor in i EU stoppas i 30 dagar.  Beslutet togs på ett videomöte klockan 17.00 tisdag den 17 mars av EU:s stats- och regeringschefer. Gränspendlare och gods kommer att vara undantaget. Det betonas från EU att de som ska in i Schengenområdet kommer att kontrolleras, och hälsokontroller genomföras.

IRU, International Road Transport Union publicerar uppdateringar om vad som gäller för transporter för gränskontroller i olika länder i Europa.

Här kan ni ta del av deras senaste information

Norge

Alla som kommer till Norge med färja, buss, bil eller flyg kommer att hamna i en 14 dagars karantän. Här skiljer de på gods och persontrafik.

Godstransporter till och från Norge är inte begränsade på något sätt.

  • Det finns inga extra köer vid norska gränsövergångar.
  • Utöver de vanliga tullförfarandena har gränskontrollen förstärkts av representanter från polisen och armén. Deras huvuduppgift är att kontrollera förarens identitet (pass, körkort etc.).
  • Prioritering av varor: Företag som tidigare hade avtalat med tulldirektoratet hade vissa fördelar relaterade till tullförfaranden, men dessa fördelar gäller inte för närvarande. Det finns ett uttryckligt tullförfarande, men bara vid en gränsstation. I allmänhet har det inte skett några nya förändringar av prioriteringarna när det gäller gränsövergången.
  • Normalt är gränsövergångar för lastbilar på den norska-svenska och norska-finska gränsen snabba och effektiva jämfört med de flesta andra länder. Det har inte skett någon väsentlig förändring av detta mönster sedan utbrottet av Covid-19-viruset.
  • Undantaget är den norsk-ryska gränsen som för närvarande är stängd.
  • Norska karantänbestämmelser: Dessa har inte förändrats - alla som kommer in i landet måste vara i karantän i två veckor, förutom lastbilsförare som kommer med bil och för lastbilsförare som kommer på jobbet. Lastbilsförare kan arbeta, men måste följa karantänreglerna när han / hon inte arbetar (utöver alla andra åtgärder för att förhindra infektion).

Bil: Kommer att påverkas genom längre köer, och att Norge fr. o m 17 mars inför karantänsplikt för alla som ankommer Norge, även Sverige och Finland. Dock är personer som gränspendlar undantagna när de reser till och från arbetet.

Läs mer här

Buss: Bussbesökare till Norge blir i så fall avisade och måste kunna styrka att de bor i Norge eller arbetar där. 

Lastbil: All transport av varor, import och export som inte innebär persontransporter ska gå som vanligt till lands, tåg, luft och sjöfart. Flygplatser, hamnar och gränsövergångar hålls öppna för den sortens trafik. Detta för att klara försörjningslinjerna i Norge skriver den norska regeringen. Det kan dock bli begränsningar i rörelsefriheten på fordon och fartyg.

Läs mer här.

Chaufförer och personal som är anställda av norska företag och som varit utanför de nordiska länderna är dock inte undantagna utan kommer sättas i karantän.

Danmark

Gränskontroller utförs vid alla gränser, både landgräns mot Tyskland, Öresundsbron, flygplatser, tåglinjer och färjeförbindelser. De skiljer på gods- och passagerartransporter. Detta skall gälla fram till 13 april.

Personbil: För att ta dig in i Danmark med bil skall du ha giltiga skäl till det, exempelvis att du arbetar eller bor där. Danska Politi listar ett antal giltiga skäl. Du behöver styrka med exempelvis ett anställningsbevis att du har skäl att komma in i landet. Om du är på hemresa från Europa så har du rätt att passera genom Danmark till Sverige. Det finns risk för köbildning.

Busstransporter: Bussar som är på väg hem från Europa får passera genom Danmark. Det finns risk för köbildning.

Godstransporter: Ingen påverkan i dagsläget, lastbilar får passera gränskontrollerna.

Frågor och svar från Danska regeringen

Läs mer här

Tyskland

Tyskland har i dagsläget infört gränskontroller mot Österrike, Schweiz, Danmark, Frankrike och Luxemburg. I sin tur har bland annat Polen och Tjeckien stängt gränserna gentemot Tyskland. 

Personbil: Ingen påverkan på arbetspendling. I övrigt ska du ha giltigt skäl att åka in i Tyskland. Personer som reser från högriskområden och kan misstänkas ha smittats stoppas vid gränsen.

Busstransporter: Bussar som är på väg hem genom Tyskland skall ha möjlighet att passera genom Tyskland.

Godstransporter: Ingen påverkan i dagsläget, men oklarheter finns i hur kontrollerna sker.

Finland

Finland stänger gränserna fr. o m 19 mars kl 00.00. Finländare som återvänder till Finland kommer att bli satta i karantän i två veckor. Finska medborgare tillåts inte resa utomlands.

Nödvändiga resor för arbete kommer att tillåtas över gränsen i öst och väst. Godstransporter kommer att tillåtas passera. 

Viking Line meddelade den 17 mars att de fr. om 18 mars stänger all färjetrafik mellan Stockholm och Helsingfors. Den sista färjan från Stockholm avgår den 18 mars. Trafiken stoppas till och med en 13 april.

Trafiken mellan Turkku och Stockholm fortsätter som vanligt(17/3). 

Tallink Silja 
Trafiken till Riga pausar och fartygen lägger kvar i Riga. 15 mars till 16 april.
Trafiken till Tallinn pausar och fartygen ligger kvar i Tallinn. 15 mars till 16 april.

Birka
Birka Stockholm ligger kvar i Stockholm, men förhalar senare till Mariehamn. 15 mars till oklart.

Polen

Från den 15 mars är det inte tillåtet för utländska medborgare att resa in i i Polen på grund av coronaviruset.

Polen (26 mars 2020) Den 24 mars ändrade de polska myndigheterna reglerna om obligatorisk karantän: förare som bedriver internationell vägtransport med fordon under 3,5 ton omfattas inte längre av karantän. Bestämmelsen trädde i kraft omedelbart.

Undantag ges för utländska medborgare som är gifta med polska medborgare, barn till polska medborgare, utländska medborgare med tillfällig eller permanent uppehållsrätt i Polen, de som befinner sig under permanent vård av polska medborgare, de med s.k. Karta Polaka, diplomater och deras familjemedlemmar, de som har arbetstillstånd i Polen samt de som kör varutransporter. Alla som ges tillstånd att resa in till Polen måste efter ankomst befinna sig i karantän i 14 dagar.

Den 19 mars beslutade polska Hälsoministeriet att lyfta tidigare krav på att fylla i särskilda "driver localisation forms". Dessutom, enligt uppgifter från gränskontrollmyndighetens hemsida, krävs det inte karantän för :

- människor som bor i Polen men som jobbar i ett grannland men som regelbundet passerar gränsen.

- Utländska medborgare från ett grannland som arbetar i Polen och som regelbundet passerar gränsen.

- Yrkesförare av gods- och persontransporter.

Hälsokontroller utförs vid gränspassagen. Förare med en temperatur över 38 grader kommer automatiskt genomgå en hälsoundersökning och får ej fortsätta köra.

Läs mer här

Estland

Estlands regeringen har beslutat att tillfälligt begränsa övergången till den inre och yttre gränsen till Schengen och att återinsätta gränskontroller för att innehålla spridningen av Coronavirus (COVID-19).

Endast medborgare i Estland och innehavare av estniska uppehållstillstånd (eller uppehållsrätt) kan komma in i Estland, liksom utländska medborgare med familjemedlemmar som bor i landet.

Internationell vägfrakt är undantagen.

Utländska medborgare får passera Estland om de reser till sitt hemland så länge de inte visar symptom på COVID-19. Vid gränskontrollen kommer resehandlingar och medicinska symtom att kontrolleras. Det finns inga begränsningar för att lämna landet. Gränskontrollen återinfördes den 17 mars 2020. Den tillfälliga begränsningen av gränsövergången kommer att gälla tills vidare och situationen kommer att ses över varannan vecka.

Österrike

Österrike har återinfört tillfällig gränskontroll vid gränserna mot Italien.  Förarnas temperatur kontrolleras samt deras aktiviteter under de senaste dagarna efterfrågas.

Helgförbudet för transporter med lastbilar över 7,5 ton har tillfälligt upphävts i Österrike och undantaget gäller till och med den 3 april. De har också infört undantag i kör- och vilotidsregelverket tillfälligt, allt för att godstransporterna ska påverkas så lite som möjligt. 

Angående post och paket

Stopp för post och paket till många länder på grund av COVID-19. (Corona viruset) För att begränsa spridningen av coronaviruset har flera länder stängt sina gränser för persontrafik, vilket innebär att stora delar av flygtrafiken stoppas. Det leder till stora brister i transportkapacitet och därmed stopp för post och paket till stora delar av världen. Från och med den 16 mars kan PostNord endast ta emot försändelser för befordran till nedanstående länder. Transporterna av post och paket kommer i många fall att ske till lands eller sjöss och kan komma att ta längre tid än vanligt. Alla länder inom EU Australien Hong Kong Island Japan Kanada Lichtenstein Norge Ryssland Schweiz Storbritannien Sydkorea USA Åland Vi arbetar för att hitta möjligheter att skicka försändelser till övriga länder i världen, men kan för närvarande inte ta emot post och paket annat än till ovanstående länder. Från och med den 16 mars kommer försändelser till övriga länder som ändå kommer in att lagras hos PostNord till dess att det är möjligt att skicka dem vidare. Listan med länder kan komma att förändras snabbt. Läs mer här

Läs också vad Transportföretagen anser om gränskontrollerna

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.