Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Nyheter om Coronaviruset

Här kommer vi att länka till de senaste nyheterna om Coronaviruset som kan vara relevant för dig som arbetsgivare.

Trots uppväxling med fler insatser i rätt riktning är läget för allvarligt och stegen fortfarande för små

Transportföretagen har som sin främsta fråga sedan dag ett i coronakrisen uppvaktat regeringen om att utöka permitteringsstödet till 100 procent. Regeringen meddelar i dag 80 procents permitteringsstöd, det är välkommet men inte tillräckligt.

Vi följer noga det senaste förslaget om korttidspermitteringar och återkommer här på webben när vi vet mer om vad det innebär i praktiken.

Läs hela nyheten här

Regeringen handlar upp samhällsviktigt flyg

Transportföretagen har tidigt under coronakrisen fört fram det akuta behovet om offentlig upphandling för att säkra samhällsviktiga transporter. Det är därför ett välkommet besked att regeringen säkrar tillgängligheten med inrikesflyg till Norrland och Gotland.  

Läs hela nyheten här

En mörk dag för Sveriges tillgänglighet – BRA ansöker om rekonstruktion

I dag den 6 april ansökte det svenska flygbolaget BRA om rekonstruktion vid tingsrätten för att skydda bolaget från konkurs, ett direkt resultat av coronakrisen. Nu är det viktigt att vi säkrar tillgängligheten för att minimera de bestående skador på det svenska samhället och säkerställa att vi står rustade för återhämtningen.

Läs hela nyheten här

Transportföretagen vill se ett kontantstödsystem som i Norge och Danmark

I dag på eftermiddagen har Transportföretagen skickat in en hemställan till regeringen om ett kontantstödssystem till företagen för att klara coronakrisen. Både i Norge och Danmark har ett liknande system införts.

Läs hela nyheten här

Nya riktlinjer för yrkesvux

Den 30 mars meddelade regeringen ändrade villkor för statsbidrag rörande yrkesvux. De nya reglerna innebär att krav på medfinansiering för kommunerna som gäller för bidraget kommer att slopas för 2020.

Läs hela nyheten här

Reportage: Coronaviruset slår hårt mot familjeföretagen

När coronavirusets effekter likt ringar på vattnet sprider sig riskerar många anrika familjeföretag i att gå i graven. För landets bensinstationer väntar nu en osäker tid.
– Vi har redan tappat runt 20 procent av vår verksamhet, berättar Sven-Olof Gudmundsson, som äger och driver Circle K i Sannarp, Halmstad.

Läs hela repotaget här

Öppet brev: Nu behövs ett riktat transportstöd!

Öppet brev till: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna.

Coronapandemin är en samhällskris. Regeringen och samarbetspartierna har på ett övergripande plan vidtagit uppskattade åtgärder för företag och arbetstagare men nu behövs det mer branschspecifika insatser.

Läs hela nyheten här

Transportnäringens aktörer i öppet brev till regeringen i dag: nu behövs ett riktat transportstöd

Coronapandemin är en samhällskris. Regeringen och samarbetspartierna har på ett övergripande plan vidtagit uppskattade åtgärder för företag och arbetstagare men nu behövs det mer branschspecifika insatser för att kunna säkerställa transporterna.

Läs hela nyheten här

Transportsektorn snart nere på samhällskritisk nivå

Allt fler branscher tvingas varsla, transporterna riskerar snart gå ner på samhällskritisk nivå.

Läs hela nyheten här

Offentliga stödupphandlingar kan rädda transportsektorn

I dag har Transportföretagen fört fram till regeringen att kraftfulla åtgärder krävs för att rädda samhällsnödvändig transportinfrastruktur för tiden efter Corona. Ett verktyg kan vara offentliga stödupphandlingar för stora delar av transportsektorn – annars riskeras allvarliga samhällsstörningar.

Läs hela nyheten här

Riktade utbildningsinsatser, stöd till gymnasieskolan och förlängd YKB – läs om kompetensfrågorna vi jobbar med just nu

Det nya coronaviruset innebär att vårt arbete med utbildning och kompetensförsörjning prioriteras om. ”Vi är med i en bred politisk dialog om möjligheten att skapa konkreta lösningar som genom riktade utbildningsinsatser stärker transportföretagens konkurrenskraft”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Läs hela nyheten här

Regeringens krispaket saknar kontantstöd

Regeringen har i dag presenterat ett stödpaket för småföretag. Eftersom transportsektorn till stor del består av småföretag är regeringens satsningar välkomna. Men Transportföretagen vill fortfarande se ett heltäckande permitteringssystem som kommer de små och medelstora företagen till del och som täcker upp till hundra procent och vi vill även se kontantstöd.

Läs hela nyheten här

”Danska åtgärder krävs för svenska företag”

Om Sverige vill ha fungerande samhällstransporter när covid-19 väl klingat av krävs det drastiska stödåtgärder och dessa krävs nu. Det skriver Marcus Dahlsten och Tina Thorsell, Transportföretagen.

Läs hela nyheten här

Giltighetstiden för YKB behöver förlängas om transporterna ska rulla

Coronakrisen skakar om hela samhället och transportnäringen och en rad åtgärder behöver vidtas skyndsamt för att klara av att upprätthålla centrala samhällsfunktioner. En av dessa åtgärder är ändringar i YKB-reglerna (yrkeskompetensbevis) för att transporterna ska kunna fortsätta rulla.

Läs hela nyheten här

Transportföretagen vill se ett hjälppaket till företagen

Transportföretagen har i dag på eftermiddagen skickat in en hemställan till regeringen om hjälppaket till svenska företag. Det finns ingen tid att förlora konkurserna är redan ett faktum och återhämtningen kommer bli lång och tuff.

Läs hela nyheten här

Avtal för korttidspermittering med IF-Metall

Med anledning av den mycket svåra situation som transportbranschen befinner sig i med anledning av coronaviruset, har Motorbranschens Arbetsgivareförbund, ett förbund inom Transportföretagen, tecknat ett centralt avtal med IF-Metall om korttidspermittering.

Läs hela nyheten här

Avtal med Kommunal om korttidspermitteringar

Situationen kring det nya coronaviruset pressar bussnäringen hårt. Med anledning av det har Sveriges Bussföretag, ett förbund inom Transportföretagen, och Kommunal enats om ett centralt avtal kring korttidspermittering.

Läs hela nyheten här

Godset fick en röst när Transportföretagen träffade regeringen i dag

Avtalet om korttidspermittering gäller i enlighet med de förslag som regeringen har lagt fram som en del av budgetåtgärderna för att stärka näringslivet. De innebär att arbetstagare tillfälligt går ner i lön och arbetstid och att kostnaden delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten.

Läs hela nyheten här

Avtal tecknat med Unionen om korttidspermittering

Med anledning av den mycket allvarliga situation som transportnäringen befinner sig i på grund av det nya coronavirusets påverkan, har förbunden inom Transportföretagen och Unionen enats om ett avtal kring korttidspermittering för tjänstemän och kabinanställda.

Läs hela nyheten här

Säkerhetsföretag måste klassas som samhällsviktiga och garanteras skola och barnomsorg under corona

Säkerhetsföretagen, ett förbund inom Transportföretagen, vill se att väktare, ordningsvakter, skyddsvakter och larmcentraler klassas som samhällsviktiga och att regeringen säkerställer att förslaget om fortsatt skolgång och barnomsorg också gäller för branschens medarbetare eftersom säkerhetsföretagens verksamhet är en samhällsfunktion som fungerar också i kris. Detta gäller även flera sektorer inom transportnäringen.

Läs hela nyheten här.

Nu krävs besked från ministern, annars går bussföretagen i konkurs

I dag har Sveriges Bussföretag, ett förbund inom Transportföretagen, träffat infrastrukturminister Tomas Eneroth för att presentera förslag hur bussbranschen ska klara den akuta krisen till följd av coronaviruset. Om inte snabba åtgärder sätts in riskerar landets bussföretag att slås ut.

Läs hela nyheten här.

Regeringen stöttar upp flyg och sjöfart med kreditgarantier

Transportsektorn upplever en extrem period och särskilt drabbade är flygbranschen och sjöfarten. Det är därför mycket välkommet att regeringen erbjuder både flygbranschen och sjöfarten kreditgarantier.

Läs hela nyheten här

Parterna enade om avtal för korttidspermittering för flygtekniker

I dag på eftermiddagen enades Svenska Flygbranschen, ett förbund inom Transportföretagen och Svensk Flygteknikerförening kring ett avtal om korttidspermittering med anledning av krisen i flygbranschen.

Läs hela nyheten här

Avtal har tecknats med SEKO för korttidspermitteringar inom sjöfarten

Sjöfarten, särskilt färjesjöfarten, befinner sig i en mycket allvarlig situation till följd av coronaviruset som redan resulterat i ett stort antal varsel. Nu har Sjöfartens Arbetsgivareförbund, ett förbund inom Transportföretagen, och fackförbundet SEKO enats om ett avtal kring korttidspermittering.

Läs hela nyheten här

Avtal för korttidspermittering klart med Svensk Pilotförening

Den mycket allvarliga situationen inom flygbranschen med anledning av coronaviruset har redan resulterat i ett stort antal varsel. Nu har Svenska Flygbranschen, ett förbund inom Transportföretagen, och Svensk Pilotförening enats om ett avtal kring korttidspermittering.

Läs hela nyheten här

Historiskt avtal för korttidspermittering med Svenska Transportarbetareförbundet

Med anledning av den mycket allvarliga situation som transportnäringen befinner sig i på grund av det nya coronavirusets påverkan, har förbunden inom Transportföretagen och Transportarbetareförbundet enats om ett avtal kring korttidspermittering.

Läs hela nyheten här

Uppdaterad: Coronaviruset och bussbranschen

Sveriges Bussföretag får just nu många frågor om covid-19 och dess påverkan på bussbranschen.

Utrikesdepartementet avråder just nu från icke nödvändiga resor till alla länder.

Läs hela nyheten här.

Transportföretagen kommer informera om regeringens förslag

Vi följer utvecklingen med anledning av coronaviruset och de förslag som idag har lämnats av regeringen. 

Läs hela nyheten här. 

Regeringen föreslår krispaket

Med anledning av den pågående spridningen av det nya Coronaviruset och den påverkan det har på näringsliv och samhälle, presenterar regeringen ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna.

Läs hela nyheten här

Storvarsel även inom Sjöfarten

Transportsektorn befinner sig i ett mycket pressat läge med anledning av det nya coronaviruset. I dag stod det klart att rederiet Stena Line varslar 950 medarbetare om uppsägning i Sverige. 

Läs hela nyheten här

Välkommet besked om undantag för kör- och vilotider

Med anledning av den pågående covid-19 pandemin har Transportstyrelsen nu på morgonen (den 16 mars) fattat beslut om undantag från kör- och vilotider. Transportföretagen välkomnar beskedet.

Läs hela nyheten här

Välkommet med kottidspermittering men kunde varit vassare

Transportföretagen har under de senaste dagarna fört en dialog med regeringen om olika åtgärder för att minska bolagens kostnader för personal som i nuläget inte har några arbetsuppgifter till följd av coronaviruset. Vi välkomnar regeringens förslag om korttidspermittering men anser ändå att det hade kunnat täcka en större del av företagens kostnader.

Läs hela nyheten här

Tillfälligt slopat karensavdrag

Med anledning av det nya Coronavirusets påverkan på samhället har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

Läs hela nyheten här

"Läget för transportnäringen är just nu mycket allvarligt"

Vi arbetar för fullt med våra politiska kontakter. Vd Marcus Dahlsten har varit i kontakt med många statsråd och statsministern. De åtgärder vi kräver är följande åtgärder;

Läs hela nyheten här

Regeringen meddelar att karensavdraget slopas tillfälligtvis

Den 11 mars 2020 meddelade regeringen att karensavdraget slopas tillfälligtvis. Beslutet är en åtgärd för att begränsa smittspridningen av Coronaviruset/covid-19. Enligt vad regeringen sagt ska kostnaden för det slopade karensavdraget inte drabba arbetsgivarna utan täckas av staten.

Läs hela nyheten här

Förhandlingsverksamheten med anledning av coronaviruset

Med anledning av det nya coronaviruset går förbunden inom Transportföretagen och Transportarbetareförbundet ut med en gemensam instruktion till våra lokala parter. Detta för att undvika missförstånd och oklarheter till hur förhandlingarna kommer att fortskrida.

Läs hela nyheten här

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.