Transportnäringen och

Framtidens arbetsmarknad

I vår nya rapport Transportnäringen och framtidens arbetsmarknad analyserar vi hur transportnäringens behov av arbetskraft utvecklas fram till år 2035. Med detta vill vi synliggöra transportnäringens långsiktiga rekryteringsbehov vilket är av stor betydelse för såväl branschen som för hela samhället.

Transporter är näringslivets blodomlopp

Transportnäringen är en av näringslivets hörnstenar. Den står för över 4 procent av Sveriges totala BNP och sysselsätter över 300 000 individer.

En effektiv och funktionell transportnäring är en förutsättning för att samhället och vardagen ska fungera, vare sig det handlar om transportbärare i luften, på vattnet eller på land, för export eller import. Transportnäringen är involverad i många delar av samhället: bilköp, resor i kollektivtrafiken och flygresan utomlands. Även körkortslektioner har med transportnäringen att göra.

Under 2020 stod transportnäringen för mer än 4 procent av Sveriges BNP, och närmare en tiondel av samtliga näringsgrenars förädlingsvärde.1 Under det senaste decenniet (2009-2019) har transportnäringens bidrag till BNP ökat med 52 procent.

0

Personer arbetar i Transportnäringen

Transportnäringen är en av näringslivets hörnstenar. Den står för över 4 procent av Sveriges totala BNP

0

Så många behöver vi rekrytera till 2035!

0

Företag är verksamma inom transportnäringen