Rominarabatten

Den lätta lastbilen

Kärt barn har många namn: arbetsredskap, utryckningsfordon och specialfordon. Den lätta lastbilen gör mycket för många. Regeringen har satsat stort på utbyggd laddinfrastruktur. Nu vill Transportföretagen att miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari också satsar på ett investeringsstöd för renare transporter, en så kallad Romina-rabatt. Detta för att framtidens transporter ska vara rena och tysta.

Vad är en lätt lastbil?

Lätt lastbil är en svensk fordonsklass. För att få registreras som lätt lastbil ska en bil ha en totalvikt av max 3 500 kg, främst vara avsedd för godsbefordran och inte vara att anse som personbil eller buss.

Den lätta lastbilen fyller luckor där personbilen och den tunga lastbilen inte passar. Den fungerar som flytthjälp där personbilen är för liten och som logistisk lösning där den tunga lastbilen är för stor.

Drivmedel

Diesel är det dominerande drivmedlet bland lätta lastbilar, 89 procent. Därefter följer bensin med 7 procent. Alternativa drivmedel som el, etanol och gas är fortfarande relativt ovanliga bland lätta lastbilar.

Fakta om lätta lastbilar

Idag finns ungefär 600 000 svenskregistrerade lätta lastbilar i trafik, dubbelt så många som år 2000.

Den totala flottan av lätta lastbilar i EU låg år 2020 på närmare 29 miljoner fordon.

111 307 lätta lastbilar i trafik ägdes av privatpersoner. Drygt 80 procent av de lätta lastbilarna ägs av juridiska personer (inklusive enskilda näringsidkare).

Bara 5 procent av de lätta lastbilarna används i yrkestrafik, vilket innebär att de har tillstånd utföra transport åt andra mot betalning.

Den största ägarbranschen är byggsektorn med nästan 40 procent av alla juridiskt ägda lätta lastbilar.

0

Antal lätta lastbilar

I Sverige finns det även ca 200 000 avställda lätta lastbilar

0

Antal körda mil per år

Jämfört med en tung lastbil som i snitt kör 4237 mil per år