Transportföretagen presenterar

Den gröna resan

SPELA FILMEN Den gröna resan

Valmanifest

I förra årets val val stod flera viktiga frågor i centrum. Det gällde exempelvis Sveriges säkerhet, trygghet, ekonomins utveckling och hur hela landet kan utvecklas. För ett stort, export-beroende land som Sverige spelar fungerande transporter en nyckelroll för att lösa flera av Sveriges viktigaste utmaningar. Med rätt förutsättningar bidrar transportnäringen till såväl omställning som tillväxt i hela landet.

Resor och transporter är avgörande för såväl ekonomisk tillväxt som möjligheten för hela Sverige att leva. Därför är det viktigt att vi ställer om och elektrifierar transportsystemet samtidigt som vi har tillväxt så att vi har tillräckliga resurser för omställningen.

Resepolicy

Att resa är att utvecklas. När man möter andra bryts perspektiv och nya idéer uppstår och problem får sin lösning.

Pandemin har lärt många i samhället hur man på ett bra sätt kan mötas digitalt. I nästa steg behöver vi lära oss när digitala respektive fysiska möten är bäst.

Detta dokument är, utifrån ett bredare perspektiv, ett stöd i hur man kan tänka kring resande i tjänsten. Det är inte en färdig resepolicy utan snarare en grund som resonerar och ställer frågor som kan förbättra arbetet med resepolicys.

Det finns många som vill ge råd kring hur man ska välja färdsätt, men till sist är det trots allt medarbetaren som behöver göra ett välavvägt val utifrån miljö, tid och kostnad.

Transportvalet 2022

Transportföretagen ville inför valet 2022 undersöka allmänhetens inställning till frågor som rör transport av människor och varor. Nedan kan ni hämta resultatet av undersökningen.

Hållbarhetsfrågan är viktig – för alla

Majoriteten tycker att hållbarhetsfrågan är betydelsefull

De allra flesta företag inom transportnäringen har goda anledningar att ta hållbarhetsfrågan i beaktande när de utformar vägvinnande affärsmodeller. Drygt 80 procent av medlemmarna anser att hållbarhetsfrågan ur ett miljö- och klimatperspektiv är ganska eller mycket viktig för deras företag.

Ju större företag, desto viktigare är hållbarhetsfrågan

Undersökningen visar att det finns en tydlig trend mellan ett företags storlek och de anställdas inställning till hållbarhet. Bland företag med fler än 50 anställda uppgav hela 95 procent att hållbarhetsfrågan är ganska eller mycket viktig för deras företag.

Bilaga Dagens Industri

I vår tidning "Den Gröna Resan" får du följa transportnäringens utveckling och framtid. Företag, politiker, branschexperter och forskare ger sin bild. Trevlig läsning!

0

Året som Sverige ska vara fossilfritt

Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland