Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Restriktioner och stöd med anledning av pandemin

Regeringen aviserade vid en presskonferens den 21 december flera åtgärder i syfte att bromsa smittspridning av covid 19. Samma dag publicerade Folkhälsomyndigheten på sin webbplats uppdaterade råd och riktlinjer. För busstrafiken är det framförallt beskedet om förlängt omställningsstöd samt restriktioner för den långväga kollektivtrafiken som berör företagen i nuläget.

- Det är positivt att regeringen nu meddelar att man aktiverar omställningsstödet även för januari. Stödet har haft stor betydelse för många drabbade företag inom persontransporter och besöksnäring. Men regeringen borde redan nu kunna förlänga stöden t o m mars månad så att företagen kan planera för framtida överlevnad, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Sveriges Bussföretag har också besvarat en remiss om förslag på smittskyddsåtgärder om regeringen väljer att skärpa restriktionerna i syfte att bromsa smittspridningen av covid_19 ytterligare. Bland dessa förslag finns bland annat krav på vaccinationsbevis, s k covidpass, i den långväga busstrafiken. Detta är dock alltså inte beslutat i nuläget. Sveriges Bussföretag har tät dialog kring restriktioner och åtgärder med anledning av covid-19 med bl a Svensk Kollektivtrafik, SKR, Tågföretagen, SRF, Visita och Svensk Turism. Förbundet deltar också i samråd direkt med berörda myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.