Välkomna tillbaka till turist- och expressbussen!

I mars 2021 beviljades Sveriges Bussföretag medel från BR, bussbranschens egen forsknings- och utvecklingsorganisation, för att under 2021 och 2022 arbeta med en extern kampanj för att välkomna resenärer tillbaka till turist- och expressbussar.

På den här sidan kommer ni löpande att kunna hitta material kopplat till kampanjen. Vi har i det första läget valt att fokusera budskapen kring vilka fördelar det finns att välja bussen efter pandemin.

Kampanjmaterial för medlemsföretag

För att underlätta kommunikationen så har vi inom ramen för kampanjen tagit fram ett material som ni som medlemmar kan använda i er egen kommunikation med såväl nya som befintliga kunder. Vi har också anpassat så att det går att använda för både turist- och expressbuss.

Materialet består av:

 • Delningsbilder i olika storlekar med budskapen
 • Budskapen som banners för den vill använda egna bilder och lägga på texten
 • Budskapen i textform att använda i samband med delning, på hemsida eller liknande
 • Mallbrev för kontakter med nya kunder

Vi har valt följande budskap:

Fem fördelar att resa med buss

TuristbussBanner - Fem fördelar - instagram stående 1080x1350.png

Gott om plats ombord – under hela resan

Turistbussar har i grunden ett större avstånd mellan sätena än många andra fordon i kollektivtrafiken, vilket innebär goda möjligheter både att hålla avstånd och till en skön resa. Bussföretag kan dessutom anpassa platsbokningen ombord efter olika önskemål, så att man själv kan påverka avståndet mellan olika resesällskap och passagerare. Planerar du en resa, kontakta ditt bussföretag och kom överens om hur du vill att resan ska utformas.

BussBanner - Gott om plats - facebooknyhet 1200x628.png

Bra ventilation garanterar frisk luft

Moderna turistbussar har effektiva ventilationssystem som ger dig som passagerare frisk luft under resan. Under pandemin har flera bussföretag tillsammans med företagen som tillverkar bussarna satsat på att utveckla och installera bättre filter i ventilationssystemen. Det innebär färre partiklar för virus att fästa på, vilket minskar risken för smittspridning.

Buss är det trafiksäkraste sättet att resa

TuristbussBanner - Res trafiksäkert - liten 280x150_1.png

Att åka buss är det säkraste sättet att färdas på väg och Sverige ligger i framkant internationellt. De senaste tre åren har ingen bussresenär omkommit och de få skadorna är lindriga. För att resa så säkert som möjligt ska du alltid använda bilbälte när du sitter ner i bussen.

Buss är ett klimatsmart sätt att resa

Svenska bussar kör i dag till över 85 procent på förnybara drivmedel såsom biodiesel, vilket minskar de fossila utsläppen med upp till 90 procent. Dessutom är bränsleförbrukningen per passagerare i snitt bara cirka 0,06 liter per passagerarmil. För resor i Europa är bussen ofta det mest klimatsmarta alternativet då exempelvis elproduktionen i Europa ofta är fossil.

Tryggt att boka hela upplevelsen på samma plats

Har du köpt en paketresa, där både resa och till exempel evenemang eller boende ingår, har du enligt lag rätt att få pengarna tillbaka om ett evenemang ställs in. Det innebär bland annat att om ett evenemang som var huvudsyftet med resan ställs in, har du rätt att avboka resan kostnadsfritt. Om det är en mindre väsentlig programpunkt som ställs in, till exempel ett av flera museibesök, kommer du få besked om det och erbjudas ett ersättningsevenemang.

Budskapen i korthet:

Planerar du en resa? Här är fem fördelar med att välja bussen:

Gott om plats ombord – under hela resan

Turistbussar har längre mellan sätena än vanliga bussar. Det ger hög komfort och bra möjligheter att hålla avstånd under hela resan.

BussBanner - Gott om plats - instagram liggande 1080x566.png

Bra ventilation garanterar frisk luft

Moderna turistbussars effektiva ventilationssystem ger frisk luft under hela resan – som dessutom är utrustade med filter som minskar risken för smittspridning.

Buss är det trafiksäkraste sättet att resa

Att åka buss är det trafiksäkraste sättet att färdas på väg. För att resa så säkert som möjligt ska du alltid använda bälte när du sitter ner i bussen.

Buss är ett klimatsmart sätt att resa

Svenska bussar kör i dag till 80 procent på förnybart bränsle, vilket nästan helt tar bort de fossila utsläppen. För resor ut i Europa är bussen ofta det mest klimatsmarta sättet att resa.

Tryggt att boka hela upplevelsen på samma plats

Känn dig extra trygg och boka allt på samma plats! Har du köpt en paketresa, där både resa och till exempel evenemang, får du pengarna tillbaka om evenemanget ställs in.

TuristbussBanner - Hela upplevelsen - instagram + facebook - 380kvadrat.png

 

Hur använder jag materialet?

För att använda delningsbilderna, gör så här:

 • Logga in - För att kunna se nedladdningsmaterialet nedan måste du vara inloggad
 • Ladda ner paketet av delningsbilder och välj ett eller flera av budskapen som du vill kommunicera
 • Välj om du vill använda en färdig bild eller göra en egen med någon av dina egna bilder
 • Publicera bilden i era sociala medier med tillhörande budskap, antingen det korta eller lite längre
 • Eftersom det finns flera budskap, så går det utmärkt att bygga vidare genom att publicera vid flera tillfällen
 • Du kan också använda bilderna i exempelvis företagets mailsignaturer

För att använda mallbreven, gör så här:

 • Logga in- För att kunna se nedladdningsmaterialet nedan måste du vara inloggad
 • Ladda ner mallbrevet
 • Ändra och lägg till/ta bort text så det stämmer med dina uppgifter och vad det är för typ av kund
 • Använd därefter texten som ett första kontaktskapande mail och följ sedan upp kontakten

Behöver du praktisk hjälp med nedladdning eller liknande, ta kontakt med Charlotte Erlandsson på förbundet.


Vad händer mer under kampanjen?

I kampanjen kommer ett antal aktiviteter genomföras och flera har redan gjorts. Mer information kring dessa kommer löpande.

Sifoundersökning kring trygghet i att resa med turistbuss

En gång i kvartalet kommer en Sifo-fråga att ställas för att mäta allmänhetens uppfattningar av hur tryggt det är att resa med buss. Frågan är formulerad så här: När nuvarande restriktioner med anledning av coronapandemin lättas: Hur trygg skulle du känna dig att resa med turistbuss ur smittskyddssynpunkt?

Här kommer kommunikation att ske framöver när vi kan se utvecklingen över tid. En basmätning gjordes i december 2020 och en uppföljning gjordes i maj 2021.

Återetablering av kontakter med idrottsrörelsen och pensionärsföreningar nationellt

Förbundet kommer att söka nya kontakter med idrottsrörelsen och PRO/SPF nationellt för att se om det går att hitta nya samarbetsformer i spåren av pandemin.

Lussebuss

Denna aktivitet genomfördes 13 december 2020. Läs mer här.

Uppdaterad säkerhetsfilm

En uppdaterad version av säkerhetsfilmen, med fokus på minskning av smittspridning, togs fram i somras. Läs mer här

Case till tidskrifter

Planering pågår för detta – målsättningen är att kunna erbjuda färdiga case/artiklar till tidskrifter.

Länsdebattartikel med lokala undertecknare

Planering pågår för detta.

Uppdatering av bildbank

Sveriges Bussföretag har gjort en uppdatering av den egna bildbanken med fokus på turist- och expressbuss samt restriktioner kopplade till denna. Detta gjordes under sensommaren 2021.

Samarbete med influencers

Planering pågår för detta.

Kontakt

Oscar Sundås
Oscar Sundås Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik Telefonikon 08 762 66 75