Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Skolskjuts

Sverige är ett glest befolkat land och skolskjuts är därför nödvändig för många elever. Genom en generös tolkning av rätten till skolskjuts bidrar detta till att människor kan bosätta sig där de önskar och att vi kan behålla en levande landsbygd. Att skolskjutsningen samordnas med annan trafik bidrar också till ett ökat underlag för kollektivtrafiken vilket är betydelsefull för många människors vardag.

Omkring 450 000 barn och ungdomar reser dagligen med skolskjuts i buss, taxi eller andra färdmedel. Under de senaste hundra åren har antalet resande barn till och från skolan ökat. Flera aspekter har bidragit till att antalet skolskjutsresor har ökat i omfång, exempelvis: 

  • Omflyttningar av befolkningen 
  • Större barnkullar 
  • Nedläggning av skolor 
  • Val av skolor i annat upptagningsområde 
  • Delad vårdnad av barn 

Bestämmelserna om rätten till skolskjuts finns i skollagen, här beskrivs också att kommunen är ansvarig för verksamheten. De flesta kommuner har dessutom skolskjutsreglementen som närmare reglerar hur verksamheten ska gå till. 
 
När det gäller gymnasieskolans elever finns en annan lag som ger kommunerna skyldighet att svara för kostnaderna för resor om eleven bor mer än sex kilometer från skolan och har rätt studiemedel. 

Trafiksäkra skolskjutsar 

Under de senaste åren har debatten om skolskjutsarna fått ett tydligt trafiksäkerhetsfokus. Detta har lett till ökade satsningar på nyare och säkrare fordon. Den viktigaste åtgärden för att öka säkerheten ligger dock på hållplatserna, det är här flest olyckor sker, i samband med av och påstigning. Miljöerna kring skolorna med många föräldrar som lämnar sina barn med egen bil bidrar inte heller till att skolområdet blir trafiksäkrare. 
 
I en undersökning som NTFs regionföreningar gjort visar det sig att hälften av Sveriges kommuner inte ställer några som helst krav på hastighetsbegränsningar vid hållplatserna eller deras placering, bara 28 procent ställer krav på alkolås och alltför många inte ställer krav på bälte eller garanterad sittplats. Mer om detta kan du läsa på NTFs hemsida. Barn är inte fullt utvecklade för att ha full kontroll i trafiken, vilket gör att säkerheten kring skolskjuts är en extra central del.

Skolskjutsen.se

Sveriges Bussföretag har tillsammans med andra aktörer inom den svenska kollektivtrafiken tagit fram ett material kring säker skolskjuts. Materialet består av flera delar – film, lärarhandledning, färdig lektion, frågesport med mera.

Mer information hittar du på skolskjutsen.se.

Kontakt

Lars Annerberg
Lars Annerberg Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde upphandlad linjetrafik, skolskjuts, miljö, teknik och tillgänglighet Telefonikon 08 762 71 57

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.