Nyhet

Ny programförklaring för 4av10

Nyhet

#4av10 På Kollektivtrafikdagen den 16 maj recenserade Johan Wadman, VD Svensk Kollektivtrafik tillsammans med Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag och Pierre Sandberg, VD Tågföretagen ett antal politiska förslag utifrån branschens gemensamma mål om att 4 av 10 motoriserade resor ska vara kollektiva 2030.

Avslutningsvis bjöd de in publiken till en omröstning om vad som har störst betydelse för kollektivtrafikens utveckling och målet om fler resenärer. Inspelen kommer vara en del i arbetet med att uppdatera Programförklaring #4av10 version 2. Den uppdaterade programförklaringen presenteras på Persontrafikmässan i november i Göteborg.

Inriktningsunderlaget för ny Nationell plan, EU:s körkortsdirektiv, förbundet mot att transportera personer utan giltiga ID-handlingar över gräns och möjliga förslag inom ramen för den statliga utredningen om att undanröja hinder för elektrifiering av fordonsflottan berördes. Johan Wadman poängterade att kollektivtrafikens aktörer själva kan göra mycket för att nå målet men att villkor och stöd behövs från statligt håll om andelen resenärer ska öka, vilket är ett mål inte bara för kollektivtrafiken utan för hela samhällets möjlighet till en hållbar omställning och förutsättningarna att nå de svenska nationella transportpolitiska målen.

Här hittar du presentationen