Remisser 2019

Transportföretagen och dess olika branscher arbetar aktivt med näringspolitiska frågor i debatten. Frågorna rör den samlade transportnäringen och fokus ligger på utmaningar inom infrastruktur, klimat och energi, hållbar logistik samt besöksnäring. Längre ner på sidan hittar du rapporter och remisser från Transportföretagen, Sveriges Bussföretag och Transportföretagen Flyg

Transportföretagen vill skapa möjligheter för en konkurrenskraftig transportnäring till nytta för människor, företag och samhället i stort. Transporter är samhällets blodomlopp, en förutsättning för hela näringslivet och knyter samman människor och regioner.

Om du saknar remisser från Transportföretagen flyg kan du kontakta Stefan Back så mailar vi över remissen eller yttrandet.

Om du saknar remisser från Sveriges bussföretag kan du kontakta oss så mailar vi över remissen eller yttrandet.

Om du saknar remisser från Transportföretagen flyg kan du kontakta oss så mailar vi över remissen eller yttrandet.