Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Rapporter från Säkerhetsföretagen

Säkerhetsförtagens årsrapport 2020

Ökade trygghetsinvesteringar i skuggan av växande gängkriminalitet

Så kan säkerhetsföretag komplettera polisen

Läs rapporten här

Klicka på "visa mer" för att ta del av tidigare årsrapporter

Säkerhetsförtagens årsrapport 2019

Med nya uppdrag i allmänhetens tjänst Ökade rekryteringsbehov och förstärkta kompetenskrav

Svensk brottsutveckling oroar. Enligt Eurostat är Sverige bland de länder som har sämst utveckling av trygghet och säkerhet. Andelen i Sverige som utsätts för brott, våld och vandalism ökar och har nu passerat EU-snittet. Som den här rapporten visar saknar utvecklingen motstycke i jämförbara nordiska länder. Medan Danmark halverat otryggheten sedan 2011 har andelen svenskar som upplever Sverige som våldsutsatt och otryggt ökat med 27 procent under samma period.

Läs rapporten här

Säkerhetsföretagens årsrapport 2018

När brott och vandalism ökar - så minskar vi trygghetsklyftorna

Säkerhetsföretagens årsrapport för 2018 visar att branschen växer. En förklaring är Sveriges växande oförmåga att hantera otrygghet. Ny statistik visar nämligen att andelen svenskar som rapporterar att brott, våld och vandalism förekommer i deras bostadsområde har ökat med 22 procent sedan 2010. Nivån på brott och vandalism är dubbelt så hög som i våra nordiska grannländer. Medan Baltikum och Sydeuropa halverat otryggheten sedan 2007 har minskningen i Sverige bara varit 2 procent.

Årsrapport 2018

Säkerhetsföretagens årsrapport 2017

Tryggare Sverige med växande säkerhetsföretag

Säkerhetsföretagens första årsrapport visar att näringslivets och offentlig sektors köp av trygghetstjänster uppgick till 35 miljarder kronor år 2016, vad gäller all form av säkerhet. Av dessa 35 miljarder utgörs 15 miljarder av köp av bevakning och parkering. Antalet anställda ökade samtidigt från 23 500 till 24 300 mellan åren 2015 och 2016.

Årsrapport 2017

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, september 2020

Trygghetsinvesteringar som gör skillnad
Ökad efterfrågan – Eftersom säkerhet behövs och fungerar

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer för september visar en konfidensindikator med ett värde på +31, vilket indikerar att företagen har börjat att återhämta sig från den värsta nedgången under krisen. Samtidigt kvarstår en persistent negativ effekt genom inbromsade flygplatskontroller samt eventbevakning. Därtill kommer en generellt minskande trend med kontantbetalningar, där också kontanthanteringen som sådan går ned när ekonomin minskar. Detta återspeglas i en fortsatt negativ syn på uppdragsvolymerna. Antalet anställda har också minskat.

Läs rapporten här

Klicka på "Visa mer" för att ta del av tidigare barometer

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, augusti 2020

Positiv framtidstro, men återstartsreformer krävs

Säkerhetsföretagens andra konjunkturbarometer visar en konfidensindikator med ett värde på -1, en svag nedgång inom säkerhetsbranschen. Det har skett en inbromsning av företagens efterfrågan, uppdragsvolym och antal anställda, men helhetsbedömningen är samtidigt mer positiv än innan sommaren.

Läs rapporten här

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer, juni 2020

Coronapåverkade, men positiv framtidstro för samhällsviktig sektor 

Säkerhetsföretagens första konjunkturbarometer visar en konfidensindikator med ett värde på -13 - en svag nedgång inom säkerhetsbranschen. Det sker en inbromsning av företagens efterfrågan, uppdragsvolym och antal anställda, men då innevarande mätning är den första mätningen är det svårt att bedöma tappen gentemot tidigare
konjunkturnedgångar.

Läs rapporten här

Upphandling för lokala ordningsvakter

Författare: Sten Storgärds, näringspolitisk expert Säkerhetsföretagen, 2020-10-01.

Läs promemorian här

De lokala ordningsvakterna för en trygg framtid i varje kommun, juni 2020

Denna rapport syftar till att ge förståelse för de lokala ordningsvakternas verksamhet på uppdrag av kommuner och det trygghetsarbetet som auktoriserade bevakningsföretag jobbar med varje dag. Rapporten formulerar ett antal politiska frågeställningar och utmynnar i förslag på reformer hur staten kan underlätta och ge bättre förutsättningar för denna del av rättssamhället.

Läs rapporten här

Säkerhetsföretagens händelserapportering 2017-2019

För att utforma framtida arbetsuppgifter för branschen är det viktigt att redan idag öka kunskapen om väktare och ordningsvakter. Därför publicerar Säkerhetsföretagen årligen den samlade händelserapporteringen i branschen.

Genom att Sveriges 18 000 väktare och ordningsvakter rapporterar in sina insatser digitalt kan vi följa branschens utveckling. Några trender sticker ut i årets rapport.

Läs rapporten här

Säkerhetsföretagen: Ett tryggare Sverige - i hela landet

Offentlig upphandling av bevakningstjänster och
säkerhetsteknik 2015 - 2018

Kommuner, regioner och statliga myndigheter köpte säkerhet för 5 miljarder under 2018, en ökning med 15 procent från året innan, visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten. Det innebär att offentlig sektors behov av säkerhet nu ökar lika snabbt och till samma nivåer som under migrationskrisen.

Läs rapporten här

Säkerhetsföretagen: Först på plats när terror slår till

En analys av säkerhetsföretagens roll under attentatet på Drottninggatan den 7:e april 2017

Den här analysen visar att mer än 72 ordningsvakter, väktare, värdetransportörer och
tekniker var på plats när attentatet skedde på Drottninggatan den 7:e april.

Läs rapporten här

Säkerhetsföretagens roll i totalförsvar och krisberedskap, december 2017

Säkerhetsföretagens verksamheter växer. Antalet anställda i säkerhetsföretag är nu jämförbart med antalet som arbetar som poliser eller antalet anställda i Försvarsmakten. Därmed får branschen en allt större roll i samhället, också som del av krisberedskap och totalförsvar.

Den här rapporten visar att det finns behov av att stärka samarbetet mellan myndigheter och säkerhetsföretag för att gemensamt stärka Sveriges trygghet. Säkerhetsföretag är ett komplement till den offentliga tryggheten, utan att för den skull ersätta den. Men för att nå bästa effekt av de totala trygghetsinvesteringarna ser vi ett behov av att uppdatera dagens regelverk.

Läs rapporten här

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.