Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Valideringsprojektet

I valideringsprojetet arbetar vi med att hjälpa vuxna personer få fram vilken kunskap och erfarenhet hen har inom en specifik yrkesroll.

Validering ska ses som en möjlighet för en individ att få sina kunskaper och erfarenheter erkända oavsett hur man har förvärvat dem. Validering kan också vara till hjälp när en arbetsgivare vill kompetenskartlägga sina medarbetare för att kunna planera in rätt fortbildning eller när en kommun eller myndighet vill kvalitetssäkra sin utbildning och genomföra individuell utbildningsplan. 

Transportföretagen har tagit fram valideringsmodeller för fem yrkesroller inom fordonsteknik: bussmekaniker, lastbilsmekaniker, maskinmekaniker, personbilsmekaniker och fordonslackerare. Under 2021 kommer det finnas möjlighet att även validera yrkesrollen bilskadereparatör.

Mer om validering hittar du här.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.