Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Framfart - ett jämställdhetsprojekt

Framfart

Ansökning för deltagande i referensgruppen är nu stängd!

Idag är transportyrkena mansdominerade, men det finns stor möjlighet att öppna upp yrken och därmed branschen för fler kvinnor och skapa mer jämställdhet. Därför startar Transportföretagen nu projektet Framfart med syfte att få fler kvinnor till branschen.

Genom Framfart kommer vi jobba med både insikt och utsikt.

  • Insikt handlar om att lära sig mer om jämställdhet och styrdokument och mål att utvärdera efter.
  • Utsikt handlar om att dela bilder och berättelser så att fler får se vilka moderna och omväxlande yrken som finns i våra olika branscher.

Projektet kommer att pågå under två år och vi sätter stort värde på ditt engagemang.

Referensgrupp för projektet

Vi håller på att samla en referensgrupp med planerad start den 20 maj 2021, då ett första digitalt möte är tänkt att äga rum. Referensgruppen ska hjälpa oss att under projektets gång samla in och dela idéer, synpunkter och förslag för att föra projektet framåt. Självklart blir du och din eventuella arbetsplats, som deltar i referensgruppen, en viktig del av projektets utveckling. Vi skapar jämställdheten tillsammans.

Vi söker tre olika typer av deltagare i vår referensgrupp för projektet:

  • Dig som är intresserad av jämställdhet i transportnäringarna
  • Dig som har upplevt ojämställdhet i ditt yrke i någon av branscherna
  • Dig som arbetar på ett företag som arbetar med eller vill arbeta mer aktivt med jämställdhet

Intresseanmälan är stängt!

Transportföretagen samarbetar med jämställdhetskunniga Add Gender, så du som deltar kommer även att få kompetensutveckling vid deltagande i referensgruppen!

Välkommen att engagera dig eller en kollega i FRAMFART Transportföretagens jämställdhetsprojekt!

Johanna Linder

Kontakt

Johanna Linder Branschutvecklare kompetensförsörjning Telefonikon 08 762 71 45
Oscar Sundås

Kontakt

Oscar Sundås Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik Telefonikon 08 762 66 75
Åsa Forsberg

Kontakt

Åsa Forsberg Förhandlare arbetsrättsjurist Telefonikon 08 762 71 69

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.