Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Transportföretagens yrkesprov

Transportföretagens yrkesprov är till för de elever som går ut en fordonsteknisk utbildning under våren eller hösten. Provet sker i ett dataprogram, där elever får svara på ett antal fordonstekniska frågor. Alla elever kan få ett intyg på yrkeskunskap där det står på vilka ämnen som hen är kunnig inom.

Vi har gjort ett nytt yrkesprovsprogram för personbil, lastbil och maskin, vilka blev klara våren 2020 och användes för 2020 års avgångselever.

Yrkesproven är fortfarande teoretiska för avgångselever i gymnasieskolans fordonstekniska utbildning och övriga avgångselever inom en fordonsteknisk utbildning. Frågorna i provet tas upp slumpvis, så de kommer inte att kunna gås igenom efter provomgången.

De fordonstekniska yrkesproven är för:

 • Personbilsmekaniker
 • Lastbilsmekaniker
 • Maskinmekaniker

Yrkesproven är uppdelade i ämnesområden, där personbilsmekaniker, lastbilsmekaniker och maskinmekaniker har följande områden:

 • Miljö, kvalitet & säkerhet
 • System, verktyg & diagnosutrustning
 • Service & underhåll
 • Motor med utrustning
 • Kraftöverföring
 • Bromssystem
 • Styrsystem
 • Ram, fjädringssystem & hjul
 • Hytt och inredning
 • Elsystem och instrument
 • Tillbehör och extra utrustning

Yrkesprovens syfte

Syftet med Transportföretagens yrkesprov är att man vid genomfört teoretiskt yrkesprov ska få sina kunskaper från gymnasieskolan erkända. Intyget visar man sedan upp för den eventuellt blivande arbetsgivaren, när man söker ett jobb. Arbetsgivaren kan då gå in här nedan, skriva in verifieringskoden och klicka på verifiera, för att få den eventuellt blivande arbetstagarens intyg verifierat.

Syftet innebär även att ...

 • ... höja statusen på utbildningen och branschens yrken
 • ... öka kvalitén på utbildningen
 • ... visa utbildningsnivåer och utbildningsområden
 • ... synliggöra branschens krav
 • ... hålla kontakt med skolorna.

Provets genomförande

Yrkesproven genomförs oftast under maj månad. De elever som dock slutar under höstterminen erbjuds att genomföra ett yrkesprov under december.

Yrkesproven 2020 genomfördes för första gången under maj 2020 och kommer att vara möjliga för höstens avgångselever att genomföra under december månad.

Anmälan

Inbjudan till att delta i vårens yrkesprov kommer till skolans kontaktperson per mejl både från Transportföretagen. Därefter kommer ett mejl med länk, till anmälan av aktuella elever, från MZ Support.
Har du inte fått det mejlet kan du kontakta rose-marie.olsson@transportforetagen.se.

Pris

Priset för att skriva ett prov är 150 kr (inklusive moms) per deltagare.

Prisjusteringar görs enligt konsumentprisindex. Justeringar av intyget på yrkeskunskap görs efter beslut av Transportföretagen.

Elevernas resultat

Resultaten på yrkesproven kommer att mejlas i pdf-format, en för respektive elev, till ansvarig person. Det innebär att samtliga deltagande elever kommer att få ett intyg med resultat på sitt yrkesprov, dvs. en lista över sina godkända moduler. På baksidan av intyget finns alla moduler nämnda. Bäst är att skriva ut "Intyg om yrkeskunskap" dubbelsidigt, så all information kommer med.

Intyg om yrkeskunskap

Alla elever kan få ett intyg om yrkeskunskap. Intyget är en tvåsidig pdf, som läraren/mentorn laddar ner från provprogrammet och skriver ut dubbelsidigt i ett kraftigare papper.

Förstasidan på intyget innehåller elevens namn och vilka delkvalifikationer hen har godkänts inom av de tidigare nämnda ämnesområdena. Baksidan innehåller vilka delkvalifikationer som ingår för yrket, t.ex. lastbilsmekanikernas alla delkvalifikationer.

Intyget kan eleverna sedan använda när de söker arbete, oavsett om inte samtliga moduler är fullt godkända. Detta intyg ska ses som en kompetenskartläggning och visa på områden där eleven både har kunskap respektive kan behöva fortbildning.

Statistik

Det finns också möjlighet för skolan att få en sammanställd statistik över hur eleverna klarat de olika modulerna inom respektive yrkesområde. Statistiken gör det möjligt för läraren att få information om vad som behöver utvecklas och fördjupas i undervisningen.

Yrkesprovsmöjlighet för åk 2-elever

Från och med i år, 2020, kommer det att finns möjlighet för elever i årskurs 2 att genomföra yrkesprovet som ett diagnostiskt yrkesprov i slutet av maj alternativ i början av årskurs 3. Kontaktpersonen på skolan kommer då att få en sammanställning på elevernas resultat och hur kunskaperna ser ut i de olika modulerna. Transportföretagen hoppas att detta ska hjälpa skolorna att se vilka moment man behöver lägga mer tid på under årskurs 3, men också visa vad eleverna förväntas kunna när de går ut årskurs 3. Mer information om detta kommer under våren.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.