Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

APL-loggboken

APL-loggboken - ett digitalt program att använda, både på mobil, iPad och dator, för administration av elevernas arbetsplatsförlagda lärande, APL.

APL-loggboken är ett app-program att använda före, under och efter APL, och som gör det lättare för dig som:

 • samordnare att ha bra översikt över skolans alla APL-perioder
 • lärare att få kolla på att eleven får rätt kunskap under APL-perioden
 • handledare att informera om hur eleven utvecklas under APL-perioden
 • elev att hålla koll på att du under din APL-period får all kunskap som krävs för att bli en bra mekaniker.

Nu kan närvaro och arbetsmoment under APL-perioden utvärderas i realtid, på en yta som alla parter enkelt kommer åt när-som-helst, var-som-helst och på alla enheter.

Vill du ladda ner appen, så finns den både i AppStore och GooglePlay.

Nedan följer en sammanställning vad de olika rollerna bl.a. kan göra och vilka möjligheter som finns. De punkter med fet stil är nya funktioner.

Samordnare

Samordnaren är en administratör, som är ansvarig för skolans APL-perioder. Vederbörande ska ha en översikt över APL-perioderna och kunna administrera uppgifterna runt elever, handledare, företag samt annan information, som är relaterad till samordnarens skola.

Samordnaren kan göra följande:

 • Aktivitetsrapport – där du ser hur många användare som är aktiva i systemet
 • Importera elever via lista eller manuellt
 • Se ett socialt flöde mellan elever i form av "klassrum"
 • Skapa, redigera och ändra datum på en APL-period
 • Växla i programmet mellan admin- och lärarvyerna
 • Lägga till och redigera moment
 • Skapa, redigera och ta bort skolor och företag
 • Radera eller inaktivera användare. Vid inaktivering kan användaren senare aktiveras (lärare och handledare kan bara raderas om de inte är kopplade till en APL-period)
 • Plocka bort elever från en APL-period
 • Det sker en automatiskt inaktivering av elever som gått ut årskurs 3

Ska du vara skolans samordnare?

För att få denna roll med tillhörande administratörsrättigheter ska en ansökan med skola och e-postadress skickas till Kompetens@transportforetagen.se.

Läraren kan göra följande:

 • Ny sökfunktion på användare, företag och skolor
 • Importera elever via lista eller manuellt
 • Se ett socialt flöde mellan elever i form av "klassrum"
 • Bjuda in flera lärare till samma APL-period, så att kollegor på ett enkelt sätt ska kunna hjälpa och avlasta varandra.
 • Göra en APL-sammanställning i pdf. Där kan du se elevens uppgifter under APL-perioden och den kan innehålla en rapport om dagboksanteckningar samt handledarens bedömning. Rapporten kan fungera som en översikt för alla involverade, elevens ifyllda dagbok samt elevens utförda arbeten under sin APL-period.
 • Inkludera flera företag under samma APL-period, dvs. det är möjligt att välja olika företag och olika mentorer till olika studenter under samma APL-period
 • Registrera konto
 • Bjuda in elever
 • Lägga till/ta bort elever från befintlig APL-period
 • Bjuda in handledare
 • Lägga in flera handledare och att byta handledare på en APL-period
 • Redigera sin profil
 • Skapa, redigera veckodagar och ändra datum på en APL-period
 • Skapa färdiga momentmallar och/eller enskilda moment för återanvändning
 • Skapa moment, se vilka moment som är gjorda och handledarens omdömen
 • Se elevens kommentar för varje moment
 • Se elevens omdöme av handledaren och APL-perioden efter slutförd APL
 • Följa upp elevens närvaro, även bakåt i tiden
 • Göra en pdf av genomförd APL-period att ge till eleven att använda som CV

Handledaren kan göra följande:

 • Redigera sin profil
 • Hitta kontaktuppgifter för eleven
 • Se/följa upp elever och vilka moment de ska göra
 • Se/följa upp elever och vilka APL-perioder de tillhör
 • Sätta närvaro för eleven
 • Ge omdöme/betygsätta elevens moment
 • Lämna kommentar för elevens moment
 • Se elevens närvaro bakåt och framåt i tiden för en APL-perioden
 • Se beskrivning av en elevs moment samt elevens kommentar på moment
 • Se elevens omdöme över handledaren och APL-perioden efter slutförd APL

Eleven kan göra följande:

 • Delta i ett socialt flöde mellan klasskompisar i form av "klassrum"
 • Registrera aktiviteter på varje moment för att utöka möjligheterna att rapportera in vad man som elev har utfört på ett moment
 • Uppdatera/redigera sin profil
 • Se sin aktuella/kommande/tidigare APL-period
 • Hitta kontaktuppgifter till handledare
 • Kommentera sina moment
 • Lägga upp bild för sina moment
 • Se sina genomförda moment
 • Se omdöme av handledare för sina moment
 • Se kommentar från handledare för sina moment
 • Ge omdöme över handledaren och APL-perioden efter slutförd APL
 • Se sin närvaro, även bakåt i tiden
 • Bedöma din APL-period genom stjärnor i nöjdhet och möjlighet till fritext
 • Använda din genomförda APL-period (i pdf-format) som CV

Det är oerhört roligt att så många redan varit inne och både testat och börjat använda den digitala loggboken, feedbacken vi får från er är mycket värdefull. Några av de vanligaste frågorna med svar hittar du här!

Checklista för riskbedömning när APL planeras

När APL planeras bör elevens arbetsuppgifter riskbedömas. Transportföretagen har gjort exempel på punkter som bör ingå vid förberedande av APL, för att säkerställa arbetsuppgifternas riskbedömning. I vissa fall kan checklistan behöva kompletteras. Under anmärkning noteras vad som ska göras, vem som ansvarar och när det ska vara åtgärdat.

Checklista i pdf – i word.

Mer om Riskbedömning vid PRAO och APL-planering.

Frågor och svar om digitala loggboken

Det finns vissa frågor om den digitala loggboken som är vanliga att vi får. Kolla gärna först på webbsidan "Frågor och svar om APL-loggboken".

Så loggar du in

Som lärare kan du enkelt registrera dig genom att använda din e-mejl eller Facebook-inloggning. När du är inloggad kan du bjuda in dina handledare och elever genom att ange deras mejladresser, och de får då en inbjudan att registrera sig. På så sätt är både handledare och elever kopplade till just dig.

Här klickar du för att logga in i APL-programmet.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.