Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

APL-loggboken

APL-loggboken - ett digitalt program att använda, både på mobil, iPad och dator, för administration av elevernas arbetsplatsförlagda lärande, APL.

APL-loggboken är en mobilapp, som eleverna att använder före, under och efter APL-perioden. I den utvärderas närvaro och arbetsmoment, där alla enkelt kommer åt datan när-som-helst, var-som-helst på alla enheter. I appen finns följande funktioner:

  • följa elevernas närvaro under APL-perioderna.
  • checklistor med elevernas arbetsuppgifter.
  • eleverna registrerar sin närvaro och ser sina arbetsuppgifter.

För att komma igång, ladda ner och logga in i CheckProof-appen. Klicka här för lathunden!

Lycka till med det viktiga APL-arbetet!

Checklista för riskbedömning när APL planeras

När APL planeras bör elevens arbetsuppgifter riskbedömas. Transportföretagen har gjort exempel på punkter som bör ingå vid förberedande av APL, för att säkerställa arbetsuppgifternas riskbedömning. I vissa fall kan checklistan behöva kompletteras. Under anmärkning noteras vad som ska göras, vem som ansvarar och när det ska vara åtgärdat.

Checklista i pdf – i word.

Mer om Riskbedömning vid PRAO och APL-planering.

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.