Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Möt våra medarbetare

 

”Det är väldigt roligt att få nörda ned sig i ämnen”

– Lars Annersberg, Branschutvecklare 

Från Geolog till branschutvecklare – Lars Annerbergs väg till Transportföretagen har varit lika brokig som hans arbetsdagar kan vara.

Lars Annerberg har definitivt haft en mer krokig än rak bana på sin väg till Transportföretagens Samhällspolitiska avdelning, där han i dag arbetar som branschutvecklare i bussfrågor. Han är bland annat känd som expert på drivmedelsfrågor, och det var ett stort miljöengagemang som ledde vägen.

– Jag har alltid haft ett stort miljöintresse och den profilen passade bra när jag skulle börja med bussfrågor 2008. Bussvärlden har kommit väldigt långt när det gäller exempelvis användningen av förnybara drivmedel där landets kommuner och regioner har velat gå före. Och med årens rätt har man ju fångat upp rätt mycket kunskap.

Det var också det som fick honom att känna att transportbranschen var rätt för honom. Vid tidpunkten för examen i geologi var arbetsmarknaden dålig. Han började istället köra färdtjänst, fick snart jobb inom trafikledning och trafikplanering inom landstinget och därefter ett vikariat hos SLTF, numer Svensk Kollektivtrafik.

– Därefter började jag hos Sveriges Bussföretag 2008, som är en del av Transportföretagen.

Att arbeta i ett branschförbund är lite som att vara navet i ett hjul

– När vikariatet tog slut kände jag bara att jag ville tillbaka till branschen och få fortsätta att arbeta med alla branschens frågor, det bara var så.

Så blev det också. I dag arbetar han med en bred palett av arbetsuppgifter. Upphandlingsfrågor, teknikfrågor och miljöfrågor tillhör de viktigaste och just mixen gör vardagen intressant:

– Det är väldigt roligt att få nörda ned sig i olika ämnen. Att arbeta i ett branschförbund är lite som att vara navet i ett hjul, vi får input från exempelvis medlemsföretag och sen är det vårt jobb att förmedla ut den kunskapen. Det är dessutom mycket snabbare beslutsvägar än om man arbetar på exempelvis en myndighet.

”Den gemensamma nämnaren är människor”

Karoline Edlund har arbetet som central förhandlare hos Transportföretagen sedan 2015. Att det är en social arbetsplats med goda möjligheter till bra balans i livet och ansvarsfulla uppgifter är några av de saker som hon värdesätter.

Karoline Edlund började plugga till jurist när hon var 24 år gammal och har bland annat hunnit med att arbeta vid Södertörns Tingsrätt innan hon så småningom sökte sig till Transportföretagen.

–        Jag har en väldigt klassisk förhandlarroll, jag förbereder och genomför förhandlingar på central nivå, jag håller i arbetsrättsliga kurser och jag är med i kollektivavtalsförhandlingar. En normal arbetsdag handlar väldigt mycket om att ge rådgivning och samtala med våra medlemsföretag och det är just interaktionen med människor som jag tycker är det roligaste.

Hon fortsätter:

–        Jag kommer närmast från Tingsrätten. Där jobbar man med en annan typ av juridik men den gemensamma nämnaren är människor.

Jag uppskattar möjligheten att ha ett liv vid sidan av arbetet

Förutom en arbetsplats med människan i centrum är en av fördelarna med att välja den arbetsrättsliga banan att det också möjliggör en sund livsbalans:

–        Jag och min sambo befinner oss på en plats i livet där familjesituationen tar ganska mycket tid vid sidan av arbetet, med ett barn som ännu inte börjat på förskola med allt vad det innebär. Jag uppskattar möjligheten att ha ett liv vid sidan av arbetet, att man exempelvis inte alltid behöver vara tillgänglig på telefonen dygnet runt.

Samtidigt som den arbetsrättsliga banan innebär en flexibilitet i yrkeslivet finns också goda karriärmöjligheter, säger Karoline Edlund:

–        Det här är en arbetsplats där man släpps fram och får ansvarsfulla uppgifter. Jag känner mig alltid uppbackad av min chef och man växer med det ansvar som man får. Sedan är mina kollegor alltid villiga att hjälpa till och vi är duktiga på att lyfta varandra och ge varandra cred. Jag har aldrig känt någon söndagsångest.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.