Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

För dig som är student

Sommarnotarier - tyvärr inte sommaren 2021

På grund av Covid-19 och den effekt som viruset har på samhället och specifikt transportbranschen har vi en extremt hög belastning i vår verksamhet. Den höga belastningen i kombination med osäkerheten kring hur länge detta kommer att påverka oss och samhället innebär att vi i år tyvärr valt att inte tillsätta tjänsterna som sommarnotarier. För dig som är nyfiken på vår verksamhet hoppas vi att du har möjlighet att söka dig till oss nästa år istället.  

Att vara sommarnotarie på Transportföretagen ger dig en bra introduktion till arbetet som förhandlare och arbetsrättsjurist, samt hur det är att arbeta i en bransch- och arbetsgivarorganisation. Arbetsuppgifter kan till exempel vara att sammanfatta och registrera ärenden och domstolsprocesser i vårt verksamhetssystem, att tillsammans med kollegor rådge våra medlemsföretag i arbetsrättsliga ärenden, rättsutredningar samt administrativa arbetsuppgifter. En tjänst för dig som studerar juridik och som under sommaren vill prova på att använda juridiken i praktiken. Målsättningen med tjänsten som sommarnotarie är att du som juridikstuderande ska få en inblick i hur det är att arbeta hos oss.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.