Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Välkommen till Vintervägforum LIVE

Så kom vintern till slut och som ett brev på posten kommer också Vintervägforum, den 24 mars klockan 10-12.  2020 tvingades vi ställa in, 2021 ställer vi om och presenterar det 51:e Vintervägforum i digital form. 

Du får lyssna bland annat till Trafikverkets tillgänglighetsdirektör Jonas Eliasson och hur han ser på vinterväghållning ur ett tillgänglighetsperspektiv. Svevia m fl ger dig det senaste när det gäller hur vi använder digitalisering för att styra vinterväghållningen effektivare och Kristin Eklöf, Salbo AI, presenterar en analys om det svenska vägnätets standard och hur underhållsskulden beräknas utvecklas till 2030 om inget görs. 

Den 8 april ska regeringen lämna infrastrukturproposition till riksdagen. Vi ställer Anders Åkesson, C, Teres Lindberg, S, Helena Gellerman, L och Magnus Jacobsson, KD mot väggen - hur ser de på behovet av ökat vägunderhåll framöver? Och kommer det att bli några investeringar i vägar överhuvudtaget?

Program och anmälan till Vintervägforum Live här>>>

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.