Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Reportage:Ernst Express testar ny teknik för att motverka trötthet och ouppmärksamhet i trafiken

Trötthet hos förare leder varje år till ett stort antal trafikolyckor. Det finns undersökningar som tyder på att trötthet kan vara en bidragande orsak i så många som 40 procent av alla trafikolyckor. Åkeriföretaget Ernst Express testar nu en ny teknik för att motverka problemet med trötthet och distraktion i trafiken.

Riskerna med trötthet och ouppmärksamhet i trafiken är något som engagerat Roger Blom, vd för Ernst Express, i många år. De har haft hands-free sedan långt innan lagen kom, han har erbjudit alla förare att göra sömn-apné tester, han har predikat vikten av att vara uppmärksam i trafiken med mera. I ett av deras kunduppdrag tillåter inte kunden ens hands-free.

-Problemet med telefon och bilkörning är ju att vi kan inte kontrollera efterlevnaden, det är upp till var och en att vara fokuserad. Jag kan predika men det är inte alltid det hjälper.

För riskerna med trötthet och ouppmärksamhet i trafiken är stort menar Roger Blom.

-Framförallt under vargtimmarna, våra skiftbilar kör mycket natt. Problemen med trötthet i trafiken är inget nytt, däremot är det här med bristande uppmärksamhet, distraktion, ett nytt fenomen som uppstod i och med att smartphonen kom. Vi ser att många av de olyckor som sker i trafiken i Sverige inträffar på raka vägar i dagsljus. Varför? Jo, trötthet eller distraktion.

Därför är det kanske inte så konstigt att Roger Bloms intresse väcktes direkt när han via en av Ernst Express kunder, Linde Group, fick höra talas om Smart Eye, en teknik som med hjälp av artificiell intelligens avläser en förares ögon, ansikte och huvudrörelser och med avancerade logaritmer drar slutsatser om hur trött föraren är eller om föraren är ouppmärksam och har sina ögon på något annat än trafiken. Tillsammans med Christer Johansson, Dalarnas Försäkringsbolag(Länsförsäkringar), som Ernst Express har ett mångårigt samarbete med kring det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet, tog han kontakt med Smart Eye.

Och de fann varandra direkt, Smart Eye och Ernst Express. Ernst Express testar nu Smart Eyes teknik i en skiftlastbil som går dygnet runt. Testet har pågått sedan i oktober och beräknas avslutas i början av januari. Därefter ska det analyseras.

En av anledningarna som fick Roger Blom att hoppa på testet med Smart Eye var att det detekterar både trötthet och distraktion. Och med Smart Eye kan de mäta graden av trötthet, anges i en skala 1-9.

Testverksamheten omges av ”strikt GDPR” men enligt Roger Blom är de fyra förare som är med och testar Smart Eye positiva.

-En förare ville inte vara med i testprojektet och det har jag full respekt för, inga problem med det.

Efter testperiodens slut ska det analyseras och utvärderas.

-Vi ska ha en öppen diskussion med försäkringsbolaget, våra chaufförer, Smart Eye och kanske också fordonstillverkarna. Vad gör vi när tröttheten sätter in? Vad gör vi när en person har blicken på fel ställe under lång tid?

Christer Johansson på Länsförsäkringar välkomnar Ernst Express satsning:

-Det är så viktigt att arbeta förebyggande och kan vi hitta teknik som understödjer detta är det oerhört positivt. Det är bra för alla parter, det minskar antalet allvarligt skadade och omkomna i trafiken och det minskar skadekostnaderna.

Roger Blom tvekar inte:

-Om det fångar upp det vi ville fånga upp, då blir det standard på alla våra lastbilar, lika självklart som alkolåsen, som vi satte in som standard för snart 20 år sedan.

 

 

Med ny teknik hoppas Ernst Express motverka problem med trötthet i trafiken. (Personen på bilden har inget med texten i artikeln att göra)

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.