Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Pandemilagen föreslås träda i kraft 10 januari

Den nya pandemilagen, som Transportföretagen yttrade sig om precis före jul, skickas nu till Lagrådet och föreslås träda i kraft den 10 januari. Det meddelade socialminister Lena Hallengren på en presskonferens idag. 

I första hand handlar lagen om att kunna vidta åtgärder som hindrar smittspridning, utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som kan genomföras smittsäkert skriver Regeringen i ett pressmeddelande.  Det kan handla om begränsning av antalet besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår. Begränsningen kan gälla gym, sportanläggningar, bibliotek, campingar, museer, djurparker, köpcentrum, butiker, frisörsalonger, festlokaler och kollektivtrafik.

När det gäller kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik får enligt pandemilagen "Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer" meddela föreskrifter om att den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller ansvarar för lokaler eller
områden som är avsedda att användas av resenärer i kollektivtrafik eller
flygtrafik, ska vidta smittskyddsåtgärder.

Det kan till exempel handla om en begränsning av antalet personer på bussar eller i lokaler eller på områden som är avsedda att användas av resenärer. Även tiden när trafiken får bedrivas kan begränsas. Myndigheten får också meddela föreskrifter om att andra åtgärder ska vidtas för att förhindra smittspridning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan också meddela föreskrifter om att kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik inte får bedrivas. I lagrådsremissen skriver dock regeringen att kollektivtrafik och inrikes flygtrafik inte bör begränsas i större utsträckning än "vad som är nödvändigt och proportionerligt". Ett eventuellt förbud mot kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik ska ses som en "yttersta åtgärd" och ett sådant ska underställas riksdagens prövning senast två veckor efter att föreskriften meddelats. 

Läs Transportföretagens yttrande här>>>

I övrigt står Transportföretagen bakom Svenskt Näringslivs yttrande över pandemilagen, i vilket de bl. a betonar vikten av att lagen tydligt reglerar kompensation till verksamheter som blir drabbade. 

 

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.