Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Transportföretagen kräver förlängda stöd

Möjligheten till korttidspermittering behöver förlängas ytterligare sex månader med en ny möjlighet upp till 80 procent samt omställnings- och omsättningsstöden bör även omfatta augusti och september. Det skriver Transportföretagen i en hemställan till Finansdepartementet. 

När nu smittan ökar i samhället och lokala restriktioner införs kan vi konstatera att krisen är långt ifrån över. Persontransportsektorn tillhör de hårdast drabbade branscherna i krisen och har tappat stora delar av sin omsättning. Antalet uppsagda inom transportsektorn har fyrdubblats i år jämfört med förra året. För att minska risken för fortsatta varsel, uppsägningar och konkurser krävs fortsatta stödåtgärder och långsiktiga besked.  

- Vi ser också att andra länder i Europa, inte minst våra grannländer, nu förlänger sina stödåtgärder in i nästa år, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen. Våra medlemsföretag verkar på en internationell marknad. Det innebär att de konkurrerar med företag som är etablerade i länder som erbjuder förlängda stödåtgärder.  

I hemställan till Finansdepartementet påtalar vi behovet av följande åtgärder:

 • Förläng möjligheten till korttidspermittering
  Möjligheten till korttidspermittering tar slut till årsskiftet. Det behöver förlängas ytterligare sex månader och det behövs en ny möjlighet med korttidspermittering upp till 80 procent. 
   
 • Förläng omställnings- och omsättningsstöden
  Stöden gäller endast till och med juli, men behöver omfatta åtminstone även augusti och september. 

 • Förläng skatteanstånden
  Tiden för anstånden löper ut i mars 2021 och det behövs då en amorteringsmöjlighet för företagen.

Inför branschspecifika åtgärder  

 • Riktade satsningar till regionala flygplatser och flygtrafikledningen 
 • Stöd till avställda turistbussar och förkortad karens vid återbetalning av fordonsskatt 
 • Lös problemen med återbetalningen av biljetter och bokade resor 

Läs hela hemställan här

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.