Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Regeringen återupptar arbetet med ny Besöksnäringsstrategi

Näringsdepartementet har nu på uppdrag av näringsminister Ibrahim Baylan återupptagit arbetet med framtagandet av en nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring. På grund av den rådande pandemin kommer arbetet huvudsakligen bedrivas via digitala forum.

Sedan tidigare finns ett utkast till strategi som inte färdigställdes på grund av utbrottet av Covid 19. Regeringen vill nu återuppta arbetet och Näringsdepartementet har därför knutit en ny referensgrupp till sig så att arbetet kan slutföras med hänsyn tagen till den situation vi befinner oss i samtidigt som det ska finnas ett tioårsperspektiv i strategin.

Syftet med en nationell strategi är att den ska kunna fungera som stöd och ramverk för företag, branschorganisationer, lokala, regionala och nationella turistfrämjare för att utveckla hela Sverige till en långsiktigt hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv destination. Strategin ska inte vara ett krisstöd – dessa frågor hanteras i andra sammanhang. Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag inom Transportföretagen, ingår som representant i referensgruppen.

Anna Grönlund

Kontakt

Anna Grönlund Branschchef Sveriges Bussföretag Telefonikon 08 762 71 74

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.