Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Nu står det klart att stödåtgärderna förlängs

Nu står det klart att stödåtgärderna förlängs

Transportföretagen välkomnar att regeringen förlänger stödåtgärderna för företag som är i kris i spåren av pandemin. Samtidigt hade vi velat se  omställningsstödet förlängas fram till årsskiftet och att permitteringsstödet kunnat få uppgå till 80 procent.

Regeringen har i dag på eftermiddagen kommit med besked om efterfrågade förlängningar av krisstöden. Det handlar både om förlängning av omställningsstödet som nu förlängs med ytterligare tre månader (augusti-oktober) och om en förlängning av permitteringsstödet med ytterligare sju månader.

Det är bra och en förutsättning för att den samhällsviktiga transportsektorn ska kunna övervintra. Men omställningsstödet hade behövt vara fram till årsskiftet minst och permitteringsstödet skulle behöva uppgå till 80 procent i stället för de 60 procent det nu innebär. Regeringens åtgärder borde vara mera proaktiva än reaktiva. Det finns annars en risk att den svenska transportsektorn blir omkörd eftersom flera andra länder både stärkt och utvecklat sina stöd. Det kan också komma att innebära att vi ställs inför en kompetenskris när pandemin är över.

”Vi välkomnar att regeringen förlänger stödåtgärderna, men ska den samhällsviktiga transportsektorn övervintra pandemin behöver omställningsstödet förlängas fram till årsskiftet. Företagen måste kunna ha framförhållning. Däremot innebär permitteringsstödets förlängning bättre framförhållning det är mycket behövligt, samtidigt som det gärna hade kunnat få täcka upp till 80 procent. Många företag har knappt några marginaler. Vi vill inte stå inför en kompetenskris när pandemin är över”, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Bussbranschen är en av de branscher inom transportsektorn som drabbats mycket hårt och branschspecifika åtgärder är nödvändiga i ett extremt kritiskt läger. Därför väcker regeringens besked om stöd avseende paketresor förhoppningar.

”Finansministerns uttalande om stöd avseende paketresor är intressant. Det är viktigt att åtgärder inom området utformas i dialog med företrädare för oss och andra som företräder landets paketresearrangörer så att det blir en bra lösning för både företag och konsumenter”, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Ta del av regeringens pressmeddelande här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/ytterligare-krisatgarder-for-foretag/

Ta del av Transportföretagens kommentar från tidigare i dag här: https://www.transportforetagen.se/sv/nyhetslista/oktober2020/forlangda-stodatgarder-behover-utvecklas/

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.