Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Medlemsavgifter till Sveriges Bussföretag

Ett antal medlemsföretag i Sveriges Bussföretag har hört av sig till förbundet under pågående Corona pandemi och berättat om svårigheter med att just nu betala medlemsavgiften. Styrelsen i förbundet har därför diskuterat frågan. Mot bakgrund av den mycket svåra situation som branschen befinner sig i vill styrelsen därför inleda diskussioner om avbetalningsplaner för de företag som under pågående kris har svårt att få fram likvida medel.

-Tiderna är som vi alla vet oerhört tuffa för många bussföretag. Samtidigt är det så att många medlemsföretag ansträngt sig för att kunna betala medlemsavgiften då man vittnar om att det stöd och det arbete vi nu gör i Sveriges Bussföretag och Transportföretagen för att bistå företagen i såväl arbetsrättsliga som branschspecifika frågor är något man behöver mer än någonsin under pågående Corona pandemi. Av respekt för de medlemsföretag som ansträngt sig för att kunna betala medlemsavgiften och utifrån principen om att alla medlemmar i ett förbund behöver bidra solidariskt har styrelsen därför beslutat att vi ska diskutera individuella avbetalningsplaner, men ingen nedsättning av medlemsavgifterna. Vi kommer göra vårt bästa för att finna goda lösningar – det är viktigt att branschen är samlad och stark för att höras. Och som förbund vill vi självklart värna våra medlemsföretag även i svåra tider. Frågan lyfts regelbundet på styrelsens möten och kommer därför tas upp även på nästkommande styrelsemöte, säger Marcus Dahlsten, VD Sveriges Bussföretag och Transportföretagen.

De företag som sökt anstånd med betalning eller önskat utträde tidigare än vad stadgarna anvisar pga förlorad verksamhet kommer i särskild ordning tas upp på styrelsemötet för beslut.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.