Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Temporär förlängning av ADR-intygen

Coronaläget har föranlett att ADR-intygens giltighetstid förlängs. Det är ett viktigt och välkommet besked för förare och åkerier som berörs och som annars hade kunnat förlora sin behörighet.

MSB har i dagarna skrivit på ett avtal om att förlänga giltighetstiden för ADR-intyg så att förare ska få större möjlighet att genomföra repetitionsutbildning och prov i tid eftersom covid-19 medfört svårigheter till att kunna genomföra utbildningarna.

Avtalet har skrivits under av ett flertal länder vilket innebär att förlängningen av ADR-intygens giltighet gäller på samma sätt i de aktuella länderna.

Avtalet gäller för de förare som har ett ADR-intyg som upphör att gälla under perioden den 1 mars 2020 till den 1 februari 2021. För dessa förare förlängs giltighetstiden för ADR-intyget till den 28 februari 2021. Observera att fortbildning och godkänt prov inte är genomförts innan den 1 mars 2021 upphör ADR-intyget att gälla och innehavaren behöver genomföra en grundutbildning för att på nytt erhålla ett intyg.

Läs mer här på TYA

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.