Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Använd medel från EU för att ställa om svensk transportsektor!

EU:s återhämtningsprogram är en historisk chans för Sverige att skapa en svensk transportsektor i världsklass anser Transportföretagen.

Missa inte chansen att skapa förutsättningar för en grön omställning av transportsektorn med hjälp av EU:s återhämtningsprogram, Next Generation EU. Det skriver Transportföretagen som har lämnat tolv konkreta förslag till regeringen på hur medlen i programmet kan användas för en hållbar återstart av svensk transportsektor.

EU har enats om en historisk satsning på hållbar och innovativ återhämtning efter coronapandemin. Faktum är att aldrig förr har EU enats om ett lika stort ekonomiskt stimulanspaket. Totalt kommer EU-budgeten att satsa hisnande 672,5 miljarder euro för att återstarta medlemsstaternas ekonomier och bygga ett mer hållbart samhälle. Sverige kommer att ta emot många miljarder kronor som går utöver vår vanliga statsbudget.

Enligt EU ska pengarna användas för att reparera de ekonomiska och sociala skadorna som orsakats av coronapandemin och skapa ett mer digitalt och mer hållbart samhälle som möter framtidens utmaningar.

Transportföretagen har spelat in tolv förslag till regeringen hur pengarna kan användas. Förslag som alla ligger i linje med EU:s intentioner med återhämtningspaketet. Transportföretagen har inte endast presenterat lösa idéer, utan även tid- och kostnadssatt dem.

-Allt för att göra det så enkelt som möjligt för regeringen, förklarar Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Transportföretagen föreslår bland annat att regeringen använder medlen till att dra elinfrastruktur till de viktigaste godsstråken, i första hand vägsträckorna Stockholm-Göteborg-Malmö. Oavsett om Sverige väljer elvägar eller enbart laddstationer eller en kombination av båda behövs det ett robust och kapacitetsstarkt elnät. Vidare föreslår Transportföretagen att en halv miljard kronor under åren 2021-2027 fördelas för att bygga ut laddstationer för tunga fordon över 3,5 ton. Det skulle enligt Transportföretagens beräkningar räcka till cirka 92 stationer per år eller cirka 640 stationer under hela perioden.

Vidare föreslår Transportföretagen att Sverige ansöker om medel ur potten till att utveckla en svensk flygindustri och att sammanlagt 750 miljoner kronor satsas under åren 2022-2027. Sverige har trots att vi är ett litet land stolta anor med egen flygindustri och Transportföretagen anser att det är hög tid att hjälpa flyget att göra en grön take-off i framtiden.

Det här är en historisk chans för Sverige att rusta svensk transportsektor för framtiden. Vi hoppas att regeringen tar chansen, säger Tina Thorsell.

”Lastbilsbonusen” som infördes 2021 är för liten anser Transportföretagen. En övergång till eldrift inom den tunga trafiken är förenat med betydande kostnader. Det finns inga möjligheter att transportsektorn kan bära denna kostnad själv utan det måste ske i samverkan med transportköpare, men det behövs också utökade statliga incitament. Transportföretagen föreslår därför att det statliga stödet till miljölastbilar ökas från dagens 40 miljoner kronor till 520 miljoner kronor per år under åren 2021 – 2027.

När det gäller kollektivtrafiken visar flera utredningar på den stora samhällsnyttan med en snabbare och därmed kostnadseffektivare kollektivtrafik. Det största hindret i dag är att landets regioner ansvarar för kollektivtrafiken medan kommunerna ansvarar för infrastrukturen som den vägburna kollektivtrafiken använder. Även om båda parter ser nyttan med ökad framkomlighet sker det allt för ofta mycket litet. Transportföretagen föreslår därför att fyra miljarder avsätts mellan 2021-2027 på utbyggnad av kollektivkörfält och uppgradering av smarta trafiksystem som gör det möjligt att dirigera trafikflöden i realtid.

10 miljarder bör användas för att stärka järnvägen anser Transportföretagen, bland annat till elektrifiering av planerade sträckor enligt den nationella infrastrukturplanen och tyngre tåg på sträckorna Hallsberg-Malmö/Göteborg.

-Det här är en historisk chans för Sverige att rusta svensk transportsektor för framtiden. Vi hoppas att regeringen tar chansen, säger Tina Thorsell.

 

 

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.