Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Ny rapport om dieselavgaser i svenska hamnar

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av TYA och parterna genomfört en studie av  exponering av dieselavgaser i hamnar och åtgärder som kan minska exponering av detta.

Exponering för dieselavgaser i arbetsmiljön i svenska hamnar och åtgärder som kan minska exponeringen - Förslag på god praxis
Detta projekt har initierats och finansierats av Transportfackets Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och IVL Svenska Miljöinstitutet, i samråd med fackförbundet Svenska Transportarbetareförbundet och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen.

Syftet med projektet är att bidra till en god och säker arbetsmiljö i hamnar när det gäller exponering för dieselavgaser. Målet med projektet var att ta fram förslag på god praxis som kan minska hamnarbetarnas exponering för avgaser genom att undersöka hamnpersonalens exponering samt att identifiera och sammanställa goda exempel på åtgärder som kan minska exponeringen.

Läs mer och ta del av hela rapporten här

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.