Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Regelförenklingsutredningen föreslår varningssystem för kör- och vilotider

-Vi ser fram emot ett snabbt införande, det finns ingen anledning att dra det i långbänk.
Det säger Susanne Karlsson, transporträttsjurist och biträdande avdelningschef på Samhällspolitiska avdelningen på Transportföretagen, med anledning av att utredningen  ”Enklare regelverk för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen” idag föreslagit att införa varningssystem istället för sanktionsavgifter för kör- och vilotider.

Utredningen, som har letts av förre landshövdingen i Kronoberg, Kristina Alzér, har haft i uppdrag att lämna förslag till regelförenklingar för främst små företag. Det finns flera efterlängtade förslag och åtgärder i utredningen och Transportföretagen vill särskilt lyfta fram förslaget att införa ett varningssystem istället för sanktionsavgifter för brott mot kör- och vilotidsreglerna. Det är något Transportföretagen drivit och också spelat in i sin dialog till utredningen.

-Dagens sanktionssystem har nästan inget lärandeinslag, det är sanktionsavgift direkt, säger Susanne Karlsson. Genom att Transportstyrelsen i vissa fall skulle välja att ge en varning istället för sanktionsavgift, så ges företagen en möjlighet att förbättra sig.

Företagskontrollerna av kör- och vilotider har i många år kritiserats av branschen för att vara alltför fyrkantiga och leda till höga sanktionsavgifter för rena handhavandefel av färdskrivaren i lastbilen eller bussen.

-Även om Transportstyrelsen de senaste åren har vidtagit olika åtgärder och nya tolkningar för att skapa mer flexibilitet, oftast efter påtryckningar från branschen, finns det fortfarande utrymme för förbättringar, säger Susanne Karlsson. Det är därför glädjande att utredningen valde att gå vidare med våra förslag. Vi hoppas nu att ärendet bereds skyndsamt och att ett varningssystem kan införas snabbt. Det finns inget skäl att avvakta.

 

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.