Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Krav på ny varningsdekal i Frankrike

varningsdekalen

Vid årsskiftet införde Frankrike ett krav på att fordon över 3,5 ton, såväl bussar som lastbilar, ska ha en varningsdekal som visar på döda vinkeln monterad. Dekalen skall finnas på båda sidor samt bak på fordonet. Initiativet är en del av ny lagstiftning kring trafiksäkerhet i Frankrike.

Hur dekalen skall se ut finns tydligt specificerat och den skall placeras mellan 90-150 centimeter över marken. Måtten på själva dekalen skall vara 24-26 x 16-18 centimeter. Sveriges Bussföretags undersöker just nu om huruvida det skulle vara möjligt att ha dekalen som en magnetskylt, vilket skulle underlätta då den då går att flytta mellan olika fordon och inte behöver sitta på plats hela tiden. Vi återkommer när vi fått ett tydligt besked kring detta.

Regelverket har tillkommit på kort tid och Sveriges Bussföretag har via vår europeiska organisation IRU tillskrivit såväl franska myndigheter som EU-kommissionen om att det är beklagligt att ett enskilt land inför den här typen av regler, eftersom det försvårar rörligheten på den inre marknaden. Diskussionen kommer att lyftas av EU-kommissionen på nytt gentemot Frankrike.

Läs hela regelverket här (på franska)


Beställ dekaler via AFTRI Services här 

Oscar Sundås

Kontakt

Oscar Sundås Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik Telefonikon 08 762 66 75

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.