Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Information till medlemsföretag om korttidspermittering till 80 procent

Regeringen har föreslagit att det ska vara möjligt att permittera till 80 procent i januari, februari och mars 2021. Detta omfattas i de allra flesta fall av de avtal som Transportföretagen har ingått med facken.

De förlängda avtal om korttidspermittering som arbetsgivareförbunden inom Transportföretagen har träffat med facken omfattar (med något undantag) även nivån om 80 procents kortidspermittering som regeringen nu har föreslagit.

Företag som behöver träffa avtal om korttidspermittering på den nivån kan använda sig av Transportföretagens mallar som finns att ladda ner på medlemssidorna där de också hittar frågor och svar rörande korttidspermittering och corona.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.