Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Information från franska tullmyndigheter för transportörer

Franska myndigheter har nu gått ut med ett förtydligande gällande transporterna med anledning av Brexit.

Bifogat finns det dokument som franska tullmyndigheten har bett medlemsstaterna att sprida till transportörer och som berör den praktiska hanteringen som scanning av importdokument vid färjorna och kanaltunneln. 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.