Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Här får du jobb efter studenten

Här får du jobb efter studenten

Vill du börja jobba direkt efter studenten, då ska du söka fordons- och transportprogrammet. Enligt TYAs Skolledarrapport fick 77 procent av de som gått ut transportprogrammet jobb direkt.

Trots pandemiläget finns en stark efterfrågan på personal inom flera delar av transportsektorn. Efterfrågan på både lastbilsförare och på personal inom motorbranschen är stor, därför innebär en examen från gymnasieskolans fordons- och transportprogram mycket god möjlighet till jobb.

Transportföretagen har tagit del av TYAs Skolledarrapport som visar både en hög etableringsgrad men även att intresset att söka fordons- och transportprogrammet har ökat.

Antalet förstahandssökande har ökat med 14 procent jämfört med förra året enligt rapporten. Samtidigt är andelen elever som går ut med godkänd examen 85,6 procent, jämfört med 80 procent året innan. 

”Transportsektorn är en framtidsbransch trots den svacka pandemin innebär. Rekryteringsbehovet är stort varför den positiva utvecklingen med fler sökande och en stor andel som fått jobb mycket glädjande.  Det är få branscher som kan mäta sig med så hög etableringsgrad på arbetsmarknaden direkt efter studenten”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning, Transportföretagen.

En fortsatt stark trend är att fler tjejer upptäcker transportinriktningen. 2014/2015 var andelen tjejer på skolorna 15,7 procent. I dag är andelen tjejer 27,2 procent i årskurs 2 – mer än var fjärde elev. Dessutom redovisar 17 av de 91 tillfrågade skolorna över 40 procent kvinnliga elever i årskurs 2. 

”Rapporten är en fantastisk läsning även när det gäller utvecklingen av andelen tjejer! Det finns flera skolor i landet som kan uppvisa transportutbildningar där tjejerna är i majoritet. Det är mycket välkommet och inte minst värdefullt med tanke på såväl branschens kompetensförsörjning som dess fortsatta utveckling”, avslutar Caj Luoma.

Läs mer om rapporten här

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.