Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Bra med utökade krisstöd men viktigt att den svenska transportsektorn inte hamnar på efterkälke

Bra med utökade krisstöd men viktigt att den svenska transportsektorn inte hamnar på efterkälke

Transportföretagen har drivit på i frågan om att utöka möjligheten att korttidspermittera och att stödet ska kunna täcka upp till 80 procent. I dag kom regeringen med besked om en extra ändringsbudget som möjliggör både utökad möjlighet till permittering men även ett utökat omställningsstöd.

Beskeden är välkomna, företagen inom transportsektorn är hårt drabbade av de konsekvenser coronapandemin skapat.

”Transportsektorn är samhällsviktig, raseras den under pandemin, kommer det ta tid att bygga upp ett hållbart och robust system på nytt. Transporterna är samhällets blodomlopp. Det utökade permitteringsstödet och det utökade omställningsstödet, möjliggör för fler transportföretag att kunna övervintra pandemin, det är en fråga vi jobbat hårt för”, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.

Enligt regeringen är bakgrunden till att krisstöden utvecklats, den nya pandemilagen som trädde i kraft 10 januari.

”Men samtidigt som dagens besked är välkommet hade vi gärna sett mer offensiva stödåtgärder, som i Norge och Danmark. Det här är ingen vanligt kris utan ett akut men övergående tillstånd. Det finns risk att den svenska transportsektorn hamnar på efterkälke vilket bland annat påverkar omställningen till att bli fossilfri”, avslutar Tina Thorsell.

De nya reglerna för utökad korttidspermittering, ska träda i kraft den 15 februari 2021, men tillämpas från 1 december 2020. Möjligheten till arbetstidsminskning med 80 procent tillämpas dock först från och med 1 januari.  Omställningsstödet, gäller retroaktivt från november fram till och med februari.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.