Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Beslut om förlängning av YKB kan väntas i närtid

Beslut om förlängning av YKB kan väntas i närtid

Regeringen vill se en nationell förlängning av yrkeskompetensbevisen till följd av coronapandemin. En proposition lämnades till riksdagen i fredags och beslut väntas i närtid.

Transportföretagen välkomnar propositionen eftersom en förlängning är helt avgörande för hela transportsektorn. Sker inte en förlängning kan över 100 000 förare få körförbud. Frågan är akut.

”Det är ett stort besked att regeringen föreslår en förlängning av yrkeskompetensbevisens giltighet. Men vi är inte i mål förrän beslutet om förlängning verkligen fattats. Det är helt avgörande för transportsektorn att YKB-intygen förlängs. Tiden börjar bli knapp om transporterna ska kunna fortsätta rulla”, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Förslaget innebär att YKB-intyg som annars skulle ha löpt ut under perioden 1 februari 2021 - 31 juli 2021 ska förlängas med 6 månader. För de yrkeskompetensbevis som löpt eller löper ut under perioden 1 november-31 januari 2021 föreslås också en 6 månaders förlängning. Men Transportföretagen anser inte att förslaget räcker. Det behövs en automatisk förlängning under hela 2021 för att säkra transporterna samt ett införande av en permanent distansutbildning för hela fortbildningen även efter corona.

”Mycket talar för att konsekvenserna av pandemin inte kommer att vara avklarade under första halvåret. För att skapa tydlighet och arbetsro för transportbranschen vill vi därför att YKB-intygens giltighet förlängs till 31 december 2021. Pandemin har vidare visat att möjligheten till distansutbildning är ett reellt alternativ och vi menar att distansutbildning måste möjliggöras i större utsträckning än idag”, avslutar Caj Luoma.

Transportföretagen arbetar vidare med frågan och håller en fortsatt dialog med regeringen och Transportstyrelsen.

Propositionen innehåller ett förslag på bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis och undantag från kravet på yrkeskompetensbevis. Lagen föreslås träda i kraft den 1 februari 2021 och innebär att yrkeskompetensbevis som annars skulle ha löpt ut under perioden 1 februari 2021 - 31 juli 2021 ska förlängas med 6 månader. För de yrkeskompetensbevis som löper ut under perioden 1 november 2020 - 31 januari 2021 undantas de från kravet om yrkeskompetensbevis under 6 månader.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.