Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Projekt sätter fokus på osund konkurrens inom turistbussbranschen

Våren 2020 beviljade bussbranschens forsknings- och utvecklingsfond, Svenska Bussbranschens Riksförbund, medel till ett projekt som ska sätta fokus på den osunda konkurrens som svenska bussföretag upplever att de utsätts för av företag som kör cabotage i Sverige. Projektet kommer att ha två huvudsakliga delar: bedriva påverkansarbete gentemot beslutsfattare och myndigheter för att främja sund konkurrens i såväl Sverige som EU respektive undersöka omfattningen av problemet genom att kartlägga utländska turistbussars rörelser i Sverige. Initiativet kommer från Sveriges Bussföretags regionala avdelningar i Norrbotten och Stockholms län.

Omfattningen av cabotagekörningar med buss har aldrig kartlagts systematiskt i Sverige, vilket troligen är en av flera förklaringar till att svenska myndigheter inte uppmärksammat problemet. Liknande kartläggningar har gjorts i Norge och Danmark de senaste åren och de underlag som tagits fram har varit tung argumentation gentemot beslutsfattare.

För att göra kartläggningen så kommer medlemsföretagen i Sveriges Bussföretag engageras. Insamlingen av data bygger på att chaufförer som observerar utländska turistbussar ute i landet rapporterar in detta. Den tekniska lösning som valts är samma som använts i Norge och består av en web-app där observationerna registreras. När systemet har använts en längre period kommer det gå att se hur många fordon som rört sig i Sverige, i vilka områden – men framförallt under vilka perioder och hur länge.

Projektet kommer att drivas av Sveriges Bussföretag tillsammans med de regionala avdelningarna i Norrbotten och Stockholms län och i ett första läge pågå under två år.

Parallellt med kartläggningen så kommer dialog att föras med berörda myndigheter för att adressera frågeställningarna, bland annat kring tillsyn av regelverken, men också för att berätta om att projektet genomförs. Problematiken har historiskt blivit mycket mer uppmärksammad på godstransportsidan men det betyder inte att det inte förekommer problem vad gäller persontransporter.

Ett livesänt informationstillfälle för intresserade bussföretag, med möjlighet att ställa frågor, kommer att hållas digitalt den 7 april. Mer information om detta kommer!

Läs mer om arbetet och ta del av information till intresserade bussföretag här

Oscar Sundås

Kontakt

Oscar Sundås Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik Telefonikon 08 762 66 75
Karin Atthoff

Kontakt

Karin Atthoff Näringspolitisk expert Telefonikon 08 762 71 33

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.