Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Nya avtal har träffats med anledning av förlängd korttidspermittering

Nya avtal har träffats med anledning av förlängd korttidspermittering

Med anledning av att regeringen har föreslagit att systemet med korttidspermittering ska förlängas till den 30 juni 2021 har förbunden inom Transportföretagen förhandlat fram nya centrala avtal.

Här finns mer information om regeringens förslag.

De avtal som förbunden inom Transportföretagen träffade i våras sträcker sig till den 31 december 2020.

För att våra medlemsföretag ska kunna ansöka om stöd i enlighet med det nu föreslagna regelverket krävs förlängda centrala avtal om korttidspermittering.

Förbunden inom Transportföretagen har därför träffat avtal om förlängd korttidspermittering med Transportarbetareförbundet, IF Metall, HRF och Svensk Flygteknikerförening. Det innebär att våra medlemsföretag nu kan inleda lokala förhandlingar med dessa fackförbund för att även ingå eller förlänga redan ingångna lokala överenskommelser om kortidspermittering.

Vi förhandlar med övriga fackförbund och hoppas så snart som möjligt ha avtal även med dessa på plats.

Mallar för lokala överenskommelser finns att hämta här.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.