Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Vårändringsbudgeten saknar de stora greppen för en hållbar transportsektor?

Vårändringsbudgeten saknar de stora greppen för en hållbar transportsektor?

Presskonferensen om vårändringsbudgeten för klimatsmarta transporter väckte frågetecken. De stora greppen saknades. Om Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland med en stark svensk transportsektor efter krisen, behövs en tydligare politik med bättre besked.

Att kollektivtrafiken får ytterligare en miljard kronor under 2021 i riktat stöd är välkommet men otillräckligt. Miljarden ges utöver de 2 miljarder som redan avsatta och medlen är tänkta att fördelas utifrån biljettbortfall med anledning av coronapandemin då vi avråtts att resa med kollektivtrafiken men som fortfarande förväntats upprätthålla sin turtäthet.

”Beskedet om extra medel till kollektivtrafiken är bra men otillräckligt med tanke på att landets regioner av regeringen har ombetts att upprätthålla en robust kollektivtrafik även under pandemin med en kraftig minskning av antalet resenärer. Det är viktigt att de pengar regeringen satsar på kollektivtrafiken också når fram till de kollektivtrafikföretag som kör”, kommenterar Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Regeringen skjuter även till ytterligare medel för att öka överflyttningen av transporter från väg till järnväg med 150 miljoner kronor årligen under 2021–2025.

”Det är positivt med ökad samverkan mellan järnvägen och lastbilen och vi ser gärna att fler godstransporter går på järnväg. Men man måste komma ihåg att järnvägen och lastbilen i huvudsak är komplementära transportslag mer än konkurrerande. Varje trafikslag måste lösa sina egna klimatutmaningar. Varje trafikslag behövs och har sin egen roll att spela i transportkedjan”, säger Marcus Dahlsten.

”Precis som samhället i övrigt har transportsektorn förändrats och fortsätter att göra det. Elektrifiering, hållbarhet, digitalisering – kartan ritas om. Mobilitet för hela landet är en nyckelfaktor för ett hållbart näringsliv, jobb och välfärd. Begränsas den svenska transportsektorns möjlighet att ställa om att utvecklas och effektiviseras, kommer den att bli omkörd. Vi vill se en återstart av Transportsverige, med förslag som kan rädda företag och arbetstillfällen ur krisen och som kan stödja resan mot ökad hållbarhet. Inget annat än en svensk transportsektor i världs­klass bör vara målet”, avslutar Marcus Dahlsten.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.