Pressmeddelande

Inflationen slår hårt mot kollektivtrafiken – regionerna riskerar budgetunderskott på 3 miljarder

Pressmeddelande

De svenska regionernas budget för kollektivtrafik kan vara grovt underskattade. Regionernas prognoser räknar i snitt på en inflationsökning på 4,6 procent, i stället för Konjunkturinstitutets prognos på 8,8 procent och är den stora anledningen. Det kan innebära ett budgetunderskott på drygt 3 miljarder. Det visar en ny rapport från EY, som gjorts på uppdrag av Sveriges Bussföretag.

Den svenska kollektivtrafiken omsätter cirka 60 miljarder kronor årligen. Den nya rapporten ”Analys av kollektivtrafikens ekonomi och ekonomiska utmaningar” visar att kollektivtrafiken står inför ett utmanande år med kostnader som förväntas stiga kraftigt. Om kostnaderna ökar i samma takt som den prognosticerade inflationen krävs ett tillskott på drygt 3 miljarder för att nå budgetbalans. Det finns även en risk för att intäkterna är överskattade för 2023.

Enligt Sveriges Bussföretag riskerar budgetunderskottet att få stora konsekvenser för resenärerna.

- Underskottet riskerar att leda till neddragningar i form av minskad turtäthet. Det kommer leda till att färre personer väljer att resa med kollektivtrafiken och därmed är vi inne i en negativ spiral. Nu är det i stället tid att öka attraktionskraften för det kollektiva resandet så att fler väljer att ta bussen när de ska resa till arbete, skola och fritidssysselsättningar. Inte minst då det är det mest klimatsmarta transportsättet, säger Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag.

Regioner som kan drabbas hårdast

Möjligt budgetunderskott

Stockholm

1,9 miljarder

Västra Götaland

404 miljoner

Skåne

311 miljoner

Jönköping

237 miljoner

Rapporten är framtagen av EY, på uppdrag av Sveriges Bussföretag och inkluderar statistisk från landets 21 regioner.

Läs hela rapporten ”Analys av kollektivtrafikens ekonomi och ekonomiska utmaningar” här.