Utvärdering av EUs AEO-program

ECA, the European Court of Auditors, genomför en utvärdering av EUs AEO-program.

För ändamålet vill man ha hjälp av AEO-företag (Authorized Econimoc Operators) att delge sina erfarenheter genom att fylla i en utvärderingsenkät. Om ditt företag är berört, fyll gärna i enkäten enligt instruktionen på länken nedan. Sista svarsdatum är 3 oktober.

Fyll i enkäten här