Om förändringarna i arbetsrätten

Stora förändringar har gjorts inom arbetsrätten. Förändringar har gjorts i bl.a. Lagen om anställningsskydd (LAS) men också genom det Huvudavtal som tecknats mellan Svenskt Näringsliv och PTK respektive LO.

Förändringarna i lagen trädde i kraft den 30 juni 2022, men börjar tillämpas nu den 1 oktober 2022. Även Huvudavtalets regler börjar tillämpas den 1 oktober. Huvudavtalets regler gäller de parter som anslutit sig till avtalet.

Om du vill läsa mer om hur förändringarna påverkar dit eller dina kolektivavtalsområden så kan du göra det i våra cirkulär.

Transportföretagen har även genomfört fyra frukostseminarium om de nya reglerna (i Umeå, Göteborg, Stockholm och Malmö). Presentationen från frukostseminariet finner du här nedan.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

  • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

    Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 
  • Ett gediget branscharbete

    Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.
  • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

    Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.