Säkra uppställningsplatser längs större vägar

Trafikverket har släppt rapport gällande säkra uppställningsplatser längs större vägar.

I rapporten beskrivs Trafikverkets arbete med att utveckla uppställningsplatser utmed stamvägnätet med fokus på tunga lastbilar. Trafikverket bedömer lämplig utbyggnad av rast- och uppställningsplatser, hur mycket kapaciteten behöver öka för att möta behovet samt vilka åtgärder som behöver göras för att öka säkerheten på befintliga rast- och uppställningsplatser.

Enligt Trafikverket gäller ett delat ansvar mellan verket och privata aktörer för att uppnå målnivåerna avseende förekomst, kapacitet och säkerhet längs hela stamvägnätet.

De strategiska fokusområden som behöver utvecklas vidare kommer att beskrivas närmare i en handlingsplan, som ska redovisa hur Trafikverket ska prioritera och genomföra de åtgärder och utredningar som föreslagits inom ramen för regeringsuppdraget om säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken. I handlingsplanen kommer även att ingå en utvärderings av två pågående pilotprojekt (ett i Glumslöv med kameraövervakning och ett i Spekeröd med närvarostyrd belysning) samt en omvärldsbevakning av utvecklingen av säkra uppställningsplatser fram till 2029 då uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet.

Handlingsplanen beräknas vara klar hösten 2022.

Länk till rapporten:

Planeringsinriktning Säkra uppställningsplatser längs större vägar.