Transportföretagen informerar om förändringarna i LAS

Den 8 juni 2022 klubbade riksdagen igenom de föreslagna förändringarna i arbetsrätten. Lagändringarna träder i kraft den 30 juni, men börjar tillämpas först den 1 oktober.

Här kan du som medlem se Transportföretagens informationsfilm om de kommande förändringarna i LAS, Huvudavtal m.m.

Du kan se filmen flera gånger, men innehållet kan komma att uppdateras allteftersom (senast uppdaterad 9 den juni 2022). Om du endast skulle vilja se en del av filmen finns den uppdelad i olika avsnitt. Du ser avsnitten och dess namn när du börjar spela filmen.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

  • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

    Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 
  • Ett gediget branscharbete

    Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.
  • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

    Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.